Plan połączenia Lafarge Cement S.A. i Cementownia Kraków-Nowa Huta Sp.z.o.o.

 

W związku z planem połączenia Lafarge Cement S.A. („Spółka Przejmująca”) i Cementownia Kraków – Nowa Huta Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na postawie art. 500 § 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.). Spółka Przejmująca bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia na swojej stronie internetowej.

 

dokumenty do pobrania

Plan połączenia Lafarge Cement S.A. i Cementownia Kraków-Nowa Huta Sp.z.o.o. (pdf, 539.19 KB)