Plan 2030

Jesteśmy przekonani, że rozwój ekonomiczny nie jest możliwy bez uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Prowadząc swoją działalność Lafarge wyznacza nowe standardy, dba o środowisko naturalne, angażuje się we wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych. Naszym celem jest wspomaganie zmian w naszej gałęzi przemysłu i zachęcenie całego sektora budowlanego, aby brał udział w rozwiązywaniu największych problemów naszej planety. Uważamy, że będąc światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, mamy nie tylko możliwość, ale i obowiązek wywierania pozytywnego wpływu i inicjowania nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie.

 

 

Skąd się wziął Plan 2030

 

Nasze cele 2030

 

Innowacyjność

 • 1/3 naszych obrotów będzie pochodzić z rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój.

 

 

Klimat

 • Chcemy zmniejszyć o 40% netto emisję
  CO2 na tonę produkowanego cementu, w porównaniu z 1990 rokiem. Chcemy, dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom i produktom, pomóc naszym klientom zmniejszyć o 10 milionów ton rocznie emisję CO2 z budynków i infrastruktury.

       Dowiedz się więcej

 

 

Gospodarka w obiegu zamkniętym

 • Użytkowanie dla naszych potrzeb 80 mln ton rocznie zasobów wytworzonych z odpadów. Czterokrotne powiększenie objętości naszego recyklingu kruszyw dla budownictwa, odpadów rozbiórkowych i zbiórki powierzchni asfaltowych.

        Dowiedz się więcej

 

 

Woda i przyroda

Woda

 • Zmniejszenie o 30% ilości wody użytej do produkcji  cementu w przeliczeniu na jedną tonę produktu.

 • Poprawa bilansu wodnego naszych zakładów w miejscach dotkniętych niedoborem wody.

 • Zapewnienie dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higieny dla naszych pracowników i wykonawców we wszystkich naszych zakładach. 

Bioróżnorodność

 • Wprowadzanie pozytywnych zmian dla bioróżnorodności.

        Dowiedz się więcej

 

 

Ludzie i społeczności

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Osiągnięcie zerowej liczby wypadków śmiertelnych.

 • Osiągnięcie wartości 0,2 wskaźnika czasu utraconego z powodu wypadków.

 • Osiągnięcie wartości 0,1 wskaźnika chorób zawodowych .

Różnorodność

 • Osiągnięcie przynajmniej 30% wskaźnika zatrudnienia kobiet na wszystkich poziomach zarządzania. 

Prawa człowieka

 • Wdrożenie naszej inicjatywy zrównoważonych zamówień we wszystkich krajach, w których działamy. 

Mieszkania w przystępnych cenach

 • Stworzenie lepszych warunków życia dla setek tysięcy ludzi dzięki naszym niedrogim rozwiązaniom  mieszkaniowym, integracyjnym inicjatywom biznesowym oraz inwestycjom społecznym.

Etyka biznesu

 • Współpraca z innymi stronami mająca na celu zwalczanie łapówkarstwa i korupcji.

    Dowiedz się więcej

 

Pozostałe cele

 • Wdrożenie certyfikowanego zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem we wszystkich liniach biznesowych.

 • Audyty w zakresie ochrony środowiska i poprawy oddziaływania we wszystkich zakładach produkcyjnych raz na 5 lat do 2020 roku.

 • Dalsza redukcja o 25% średnich emisji pyłu, emisji substancji szkodliwych NOx oraz emisji dwutlenku siarki SO2 do 2030 roku.

 • Wdrożenie Planu Zarządzania Pyłem Lotnym we wszystkich zakładach do 2025 roku.

 • Opracowanie planu współpracy z interesariuszami dla naszych cementowni i 80% zakładów produkcji kruszywa i betonu do 2030 roku.