Partnerstwa i Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenia

SPC - Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie podejmuje działania, których głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. Jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej, władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku – wobec instytucji europejskich. Reprezentuje przemysł cementowy w procesie konsultowania aktów prawnych i aktywnie uczestniczy w pracach obejmujących wiele różnych zagadnień i poziomów legislacyjnych, począwszy od rozporządzeń krajowych, kończąc na regulacjach europejskich, dyrektywach czy wspólnotowych strategiach tematycznych.

Lafarge współpracuje ze stowarzyszeniem przy realizacji ww. zadań.

SPBT - Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego

Działania Stowarzyszenia skupiają się wokół: promocji betonu konstrukcyjnego i jego producentów poprzez wystawy, publikacje, kontakty zagraniczne, kierunkowania standardów normalizacyjnych i certyfikacyjnych oraz doskonalenia poziomu technicznego i technologicznego w oparciu o szkolenia wewnętrzne.

Od roku 2001 Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Lafarge Cement SA jest stowarzyszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (Chambre de Commerce et d’Industrie Francaise en Pologne), związku pracodawców założonym w 1994 r., zrzeszającym przedsiębiorstwa francuskie, polskie i międzynarodowe. Aktualnie Izba liczy ponad 300 członków działających w różnych sektorach.