Partnerstwa i Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenia

 
SPC - Stowarzyszenie Producentów Cementu

SPC - Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie podejmuje działania, których głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. Jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej, władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku – wobec instytucji europejskich. Reprezentuje przemysł cementowy w procesie konsultowania aktów prawnych i aktywnie uczestniczy w pracach obejmujących wiele różnych zagadnień i poziomów legislacyjnych, począwszy od rozporządzeń krajowych, kończąc na regulacjach europejskich, dyrektywach czy wspólnotowych strategiach tematycznych.

Lafarge współpracuje ze stowarzyszeniem przy realizacji ww. zadań.

 
SPBT - Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego

SPBT - Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego

Działania Stowarzyszenia skupiają się wokół: promocji betonu konstrukcyjnego i jego producentów poprzez wystawy, publikacje, kontakty zagraniczne, kierunkowania standardów normalizacyjnych i certyfikacyjnych oraz doskonalenia poziomu technicznego i technologicznego w oparciu o szkolenia wewnętrzne.

Od roku 2001 Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO.

 
Koalicja Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur, pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Lafarge jest jednym z inicjatorów i założycieli stowarzyszenia oraz aktywnie działa na rzecz dobrych zmian z zakresu BHP w Kodeksie Pracy.