Obiekty przemysłowe i centra logistyczne

 
 

 

hala-numeracja-02.png
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

1. Fundamenty

Beton na stabilizacje

Cement workowany Ekspert®

 

 

 

 

 

2. Posadzki

Beton posadzkowy

Cement workowany Ekspert®

 

 

 

3. Ściany

Beton konstrukcyjny 

Cement workowany Ekspert®

Cement workowany Standard®

4. Słupy

Cement workowany Ekspert®

5. Schody

Beton konstrukcyjny

6. Stropy i wieńce

Beton konstrukcyjny

7. Tynki

Cement workowany Standard®

 

 

9. Ciągi komunikacji pieszej: chodniki, ścieżki, place