Obiekt użyteczności publicznej

 
 

 

stadion-numeracja-02.png
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

1. Fundamenty

Beton samozagęszczalny - Agilia Fundamenty

Beton na stabilizacje

2. Posadzki

Posadzka anhydrytowa - Agilia Sols A

Cement workowany Ekspert®

 

 

3. Ściany
4. Słupy

Mieszanka samozagęszczalna - Agilia Beton

Cement workowany Ekspert®

 

 

6. Stropy i wieńce

Mieszanka samozagęszczalna - Agilia Beton

Beton na stabilizacje

7. Tynki

Cement workowany Standard®

 

9. Ciągi komunikacji pieszej: chodniki, ścieżki, place