Działamy WSPÓLNIE już 3 lata

 
 
info dzialamy 3 lata labiszyn

20 kwietnia br. minęły 3 lata działalności Wspólnie – Fundacji LafargeHolcim. Przez ten czas pomogliśmy 50 organizacjom, i zaangażowaliśmy do działania 200 wolontariuszy. Dzięki tym wysiłkom zrealizowaliśmy 60 projektów, z których skorzystało 70 tysięcy osób, w większości sąsiadów naszych zakładów. 3 lata to dobry moment na przypomnienie sobie, jakie mieliśmy założenia na początku naszej działalności, podsumowanie tego co zrealizowaliśmy i jakie mamy plany na przyszłość.

Od samego początku pracy Wspólnie – Fundacji LafargeHolcim jasny był dla nas cel - chcieliśmy wspierać społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce. Naszą misją jest rozwijanie potencjału społecznego poprzez inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia. Sposób w jaki działamy można streścić w trzech słowach: „Edukować, inspirować, zmieniać otoczenie”.

W realizacji tych założeń, pomaga nam nawiązywanie licznych partnerstw z organizacjami i instytucjami, które wspieramy i z którymi realizujemy wspólne projekty. Przykładem są choćby trzy edycje konkursu edukacyjnego dla szkół “Zakręceni w przestrzeni” organizowanego w ramach programu ECO - Miasto Ambasady Francji. Efektem działań jest 11 przyjaznych przestrzeni, które powstały w szkołach, dzięki zaangażowaniu i kreatywności uczniów m.in. z Małogoszcza, Człuchowa czy Poznania.

fundacja labiszyn 2

Od początku naszej działalności chcieliśmy zachęcać i angażować społeczności do działania, do zgłaszania oddolnych inicjatyw oraz ich wspólnej realizacji. Tak było w programie “Przygarnij przestrzeń”, w którym połączyliśmy siły społeczności lokalnych z młodymi architektami i projektantami w 8 miejscowościach w całej Polsce. W trakcie trwania programu przejechaliśmy tysiące kilometrów, a na spotkaniach, warsztatach i spacerach badawczych z mieszkańcami spędziliśmy ponad 100 godzin. Młodzi architekci zaprojektowali nowe przestrzenie użytkowe, 5 z tych wyjątkowych pomysłów zostało już zrealizowanych m.in. altana w Łabiszynie, salonik seniora w Sulikowie jak i przestrzeń rekreacyjna w Gliśnie.

Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych, nasze programy edukacyjne “Laboratorium architektury” i “Zielone lekcje” uwrażliwiły dzieci na otaczająca przestrzeń oraz dbanie o środowisko. Z zajęciami dotarliśmy do 18 miejscowości. To była nauka poprzez zabawę, dzięki której dzieci rozwijały kompetencje społeczne takie jak: praca zespołowa, osiąganie kompromisów czy kreatywność.

Cały czas słuchamy naszych interesariuszy i beneficjentów, aby jeszcze lepiej rozumieć i adresować ich potrzeby. Uczestniczyliśmy w organizowanych przez zakłady Lafarge sesjach dialogu społecznego z interesariuszami. Ich uczestnicy to w większości nasi partnerzy lub beneficjenci i ich głos jest dla nas bardzo ważny. Planując programy Fundacji wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, rozszerzamy zakres projektów i inicjatyw, które wspieramy. Nasz nowo powstały program “Wspólnie dla regionu”wspiera projekty społeczności lokalnych w trzech obszarach tematycznych:

  • estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni wspólnej,
  • profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego stylu życia
  • ochrona środowiska i bioróżnorodność.

Nie możemy się już doczekać efektów tego konkursu grantowego oraz pozytywnych zmian, które wprowadzi w życie społeczności lokalnych.

fundacja wspolnie zdjecie 2

W kolejny rok działalności wchodzimy też z programem wolontariatu pracowniczego #LudzieLafrage, poprzez który zachęcamy pracowników Lafarge w całej Polsce do działań na rzecz innych oraz współpracy z mieszkańcami. Dzięki naszym wolontariuszom, a jest ich już ponad 200, dokonaliśmy wspaniałych rzeczy, takich jak remont hospicjum w Gliwicach, odnowienie sali gimnastycznej w szkole w Parlinie (gmina Dąbrowa) czy szatni dla klubu sportowego w Sulikowie. Wolontariusze zadbali także o środowisko realizując cykliczne akcje sadzenia drzew w Małogoszczu i na Kujawach oraz akcję sprzątania terenu i montaż huśtawek w Łabędziowie. Dzięki ich zaangażowaniu zrealizowaliśmy już 41 projektów w całej Polsce, a w planach jest wiele nowych ciekawych inicjatyw. W ciągu 3 lat nasi wolontariusze pomogli swoimi działaniami 42 tysiącom osób

 

 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, partnerom oraz beneficjentom. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby tych wszystkich pozytywnych zmian. Przed nami dużo pracy, wciąż jest dużo dobrego do zrobienia!

 

Artykuły powiązane

508 rezultat(y)

Przesiewanie (sortowanie) to proces polegający na rozdzieleniu kruszywa na poszczególne frakcje, które są zależne od wielkości ziaren.

Przyjmuje się, że na 1 m3 betonu B25 potrzeba 300-350 kg cementu. Dlatego, jeśli cement pakowany jest w workach po 25 kg, należy zaopatrzyć się w 12-14 worków na każdy ㎥ mieszanki betonowej.

W budownictwie kruszywa stosuje się głównie do przygotowania mieszanek betonowych oraz w projektach infrastrukturalnych do budowy konstrukcji drogi (są to m.in. stabilizacje, podbudowy pomocnicze/zasadnicze, warstwy wiążące oraz ścieralne).

Klasa ekspozycji betonu oznaczana jest zgodnie z normą PN-EN 206:2014 i stanowi informację związaną z oddziaływaniem czynników środowiskowych na beton w konstrukcji.

Dekarbonizacja miast zależy w dużym stopniu od współpracy samorządów z sektorem budowlanym. Poznaj rolę Lafarge w tym procesie!

Klasy ekspozycji betonu określają warunki, w jakich będzie on eksploatowany, a tym samym wpływają na wymagania dotyczące jego wytrzymałości i odporności na różne czynniki zewnętrzne.
Beton można barwić. Istnieją różne sposoby, by zmienić jego kolor, np. poprzez zastosowanie barwników, farb lub powłok chemicznych.
Frakcje żwiru oznaczają różne wielkości ziaren tego materiału.

Przesiewanie (sortowanie) to proces polegający na rozdzieleniu kruszywa na poszczególne frakcje, które są zależne od wielkości ziaren.

Na warszawskiej Cytadeli powstaje jeden z największych kompleksów muzealnych na świecie. Wraz z istniejącym już Muzeum Katyńskim i Muzeum X Pawilonu oraz miejskim parkiem, nowo otwarte Muzeum Wojska Polskiego i powstające Muzeum Historii Polski będą tworzyły imponującą przestrzeń, która łączy przeszłość z teraźniejszością. Cieszymy się, że Lafarge miało swój udział w tym ciekawym projekcie.

Do produkcji materiałów budowlanych zużywamy zasoby naturalne naszej planety i wykorzystujemy energię. Zagrożenie przeludnieniem oraz efekt globalizacji stają się wyzwaniem dla nas wszystkich.

Produkty EPS Izolbet zostały wpisane na listę ZUM (zielone urządzenia i materiały), która pomaga wnioskodawcom programu Czyste Powietrze w wyborze materiałów spełniających odpowiednie kryteria techniczne.

Sposób na betonozę

Betonoza w ostatnich latach stała się negatywnym symbolem rewitalizacji polskich miast i miasteczek. Źródeł zjawiska należy jednak dopatrywać się, nie tyle w materiale a sposobie jego wykorzystania.

Ekologiczna produkcja, materiały budowlane zmniejszające ślad węglowy, beton z recyklingu pozwalają zaoferować inwestorom nietypowe rozwiązania, które przyspieszają prace, zapewniają doskonałe parametry techniczne, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne.

Obecnie sektor budowlany odpowiada aż za 38 proc. emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. To bardzo dużo, dlatego ograniczenie emisji w tym dziale gospodarki stanowi jeden z ośmiu priorytetów strategii europejskiego Zielonego Ładu.

Lafarge, producent innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych, należący do Grupy Holcim, uzyskał Deklarację Środowiskową Typu III EPD dla niskoemisyjnych cementów i betonów produkowanych w Polsce.

HYMER Center w szwedzkej Lommie to nowoczesne centrum sprzedażowe samochodów kempingowych, a także warsztat serwisowy i naprawczy. Do jego budowy użyto prefabrykatów, które powstały w sochaczewskim zakładzie produkcyjnym Lafarge, HM Factory.

Beton jest drugim po wodzie, najczęściej używanym materiałem w budownictwie. Jego zrównoważona produkcja ma olbrzymi wpływ na zieloną transformację i dekarbonizację branży.

Setka miast, w których zamieszkuje 12 proc. mieszkańców Europy, uczestniczy w misji Unii Europejskiej na rzecz inicjatywy Neutralne Klimatycznie i Inteligentne Miasta do 2030 r.

Dzięki kolejnym umowom typu fizyczne PPA, które tym razem zostały podpisane z firmą KGAL, Lafarge przybliża się do osiągnięcia celu 100% energii ze źródeł odnawialnych oraz wspiera rozwój OZE w Polsce.