Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym - Gdańsk

Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym była jednym z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat. Po raz pierwszy w Polsce wykorzystano technologię ślizgową do budowy kesonów, czyli ogromnych skrzyń żelbetowych (waga jednej skrzyni to aż 3000 ton). Dostarczyliśmy beton w ilości 54 000 m³, który został wykorzystany do zabetonowania 38 kesonów.

<p>źródło zdjęcia: PORR</p>

<p>źródło zdjęcia: PORR, Łukasz Malkiewicz</p>

<p>źródło zdjęcia: PORR, Łukasz Malkiewicz</p>

<p>źródło zdjęcia: PORR, Łukasz Malkiewicz</p>

<p>źródło zdjęcia: PORR, Łukasz Malkiewicz</p>

<p>źródło zdjęcia: PORR, Łukasz Malkiewicz</p>

 

Port Gdańsk to największy i najstarszy polski port morski, pełniący funkcję węzła transportowego o znaczeniu międzynarodowym. Jedną z jego części jest Port Północny nad Zatoką Gdańską, który służy głównie do przeładunku towarów masowych, w tym m.in. węgla i rudy żelaza.

Port Północny od września 2013 roku posiada jeden z największych na Bałtyku terminali masowych, który umożliwia podjęcie największych światowych jednostek. Zarazem jest to jedno z niewielu miejsc na morzu, do których mogą zawijać statki o zanurzeniu do 15 metrów. Dla przykładu tyle maksymalnie wynosi zanurzenie jednostek przepływających przez cieśniny duńskie, a więc największych jednostek, jakie pływają po Bałtyku.

200604 breakwaters gdansk 2
źródło: PORR

 

Modernizacja układu falochronów osłonowych 

Aby poprawić przepustowość portu, a także bezpieczeństwo, Urząd Morski w Gdyni zlecił realizację projektu obejmującego modernizację falochronów osłonowych. Był to jeden z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat. Dodatkowo zastosowano w nim niecodzienną technologię wykonania, tj. budowę kesonów w technologii ślizgowej. Wartość inwestycji to ponad 607 mln zł.

Lafarge dostarczył beton do budowy kesonów, czyli ogromnych skrzyń żelbetowych posiadających szczelne ściany i otwarte dno, które zostały wykorzystane do budowy falochronów.

Prace trwały łącznie 21 miesięcy. Obejmowały przebudowę istniejącego falochronu wyspowego i budowę dwóch nowych: falochron północny jako przedłużenie istniejącego (866,7 m) oraz falochron południowo-wschodni (826 m) jako nowy falochron wyspowy. Finalnie więc w ramach inwestycji powstać miały nowe falochrony o długości przekraczającej 1700 m.

Projekt zakładał, aby falochron północny składał się z rdzenia w postaci 18 kesonów, a nowy falochron wschodni z 20 kesonów. Kesony miały być wykonane ze skrzyń prefabrykowanych. Ponadto uwzględniał obrzut kamienny, który wykonuje się w celu wzmocnienia falochronów, oraz nadbudowę z żelbetu i betonu in site chroniącą przed przenikaniem i przelewaniem się wody przy wyższych poziomach morza. 

W projekcie uwzględniono również budowę platformy dla ptaków zlokalizowanej pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym a jego projektowanym przedłużeniem.

Rdzenie falochronów z prefabrykowanych elementów

Prefabrykacja elementów odbywała się w Porcie Gdańsk na terenach stoczniowych Wyspy Ostrów. Podczas tej modernizacji po raz pierwszy w Polsce wykorzystano technologię ślizgową, która pozwalała na prefabrykację elementów w cyklu 7 dni przy pracy 24/7. Technologia ślizgowa polega na budowie monolitycznych obiektów z żelbetu przy pomocy ruchomych szalunków, zwanych ślizgami. To powszechna metoda przy wznoszeniu obiektów wysokościowych, stosowana w Polsce od lat 50. XX wieku, jednak jest dość wymagająca, za to zapewnia szybkie tempo budowy.

modernizacja falochronów lafarge
źródło: PORR

 

Budowę każdego z elementów podzielono na trzy fazy:

  • Betonowanie stopy na doku pływającym w szalunku tradycyjnym.
  • Ustawienie na wykonanej stopie szalunku ślizgowego oraz betonowanie ścian do wysokości około 7 m z jednoczesnym zanurzaniem doku.
  • Wodowanie skrzyni oraz kontynuacja betonowania do docelowej wysokości w szalunku ślizgowym z jednoczesnym zanurzeniem skrzyni celem utrzymania jej stateczności.

Gotowe skrzynie były holowane w miejsce wbudowania i zatapiania. Ten sposób budowy, czyli zastosowanie skrzyń pływających jako rdzenia budowli, wykorzystywano już wcześniej, m.in. przy budowie Portu Gdynia. Jednak pierwszy raz zastosowano technologię ślizgową.

Lafarge dostarczył beton do kesonów

Na początku września 2020 roku wbudowano ostatnią skrzynię żelbetową w rdzeń nowego falochronu. Finalnie w ramach inwestycji powstały wielkogabarytowe prefabrykowane skrzynie żelbetowe (kesony) w ilości 38 sztuk. Wymiary kesonu to ok: 50 m długości, 15,5 m szerokości w stopie i 10 m w trzonie, 13,5 m wysokości. Waga jednej takiej skrzyni to aż 3000 ton.

200217 breakwaters gdansk 2
źródło: PORR

 

Lafarge Polska dostarczył beton C35/45 w ilości 54 000 m³ do zabetonowania 38 kesonów.

Udział Lafarge w tym projekcie pokazał, że jako firma nie tylko wyznaczamy nowe standardy w zakresie kreowania i dostawy rozwiązań budowlanych, ale też bierzemy aktywny udział w inwestycjach wykorzystujących nowoczesne technologie, również morskich i unikalnych na skalę krajową. Największym wyzwaniem było betonowanie w systemie ciągłym 24/7, jednak dzięki ścisłej współpracy pracowników z działów produkcji, jakości i logistyki z oddziału Lafarge Gdańsk dostarczyliśmy mieszankę zapewniającą ciągłość betonowania i bezproblemowe przesuwanie szalunku w systemie ślizgowym. Nad całością czuwał Dział Doradztwa Technicznego, który kontrolował produkcję oraz nadzorował dostawy. Cieszy nas to, że mogliśmy wesprzeć Urząd Morski w Gdyni w zadaniach ustawowych, jakim jest m.in. zapewnienie nowoczesnej infrastruktury dostępowych do portów od strony morza – komentuje Tomasz Rułka, Dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu.

Podsumowanie

Za sukces uważamy fakt, że beton Lafarge został wykorzystany przy inwestycji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tj. pływające skrzynie jako rdzeń i technologia ślizgowa. Na dodatek został kolejny raz zastosowany przy modernizacji jednego z najważniejszych szlaku transportowego – wcześniej innowacyjny beton wałowany Lafarge został wykorzystany przy budowie parkingu buforowego w Porcie Gdańsk.

modernizacja falochronów lafarge
źródło: PORR

 

 

Najważniejsze informacje o inwestycji

            

Nazwa:

        

            

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku    

        

            

Adres:

        

            

Urząd Morski w Gdyni

        

            

Inwestor:

        

            

Urząd Morski w Gdyni

        

            

Główni wykonawcy:

        

            

Konsorcjum firm PORR S.A., ROVER MARITIME SL, ROVERPOL Sp. z o.o.  

        

            

Czas realizacji inwestycji:

        

            

październik 2019–sierpień 2020

        

 

Kilka ciekawych liczb o porcie

Imponujące są gwarantowane raty przeładunkowe. Dzięki nowoczesnym urządzeniom przeładunkowym, w tym ogromnym żurawiom firmy Liebherr LPS 600 o udźwigu 60 ton i ładowarko-zwałowarkom 3800 ton/godzina, dla Portu Północnego Gdańsk rata dobowa wynosi 25 000 ton dla węgla i 22 000 ton dla rudy żelaza. Place pozwalają na składowanie aż 1,4 mln ton ładunku, a wyposażenie kolejowe i kołowe pozwalają załadować 11 pociągów i 400 samochodów na dobę.

 

Usługi dla infrastruktury

Przejdź do zakładki Usługi dla infrastruktury, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jakie produkty Lafarge rekomenduje dla takich kategorii jak: drogi, tory kolejowe, mosty oraz farmy wiatrowe.

Pozostałe realizacje

Najnowsze artykuły