Mączka wapienna

Mączka wapienna jest materiałem otrzymywanym przez wysuszenie i zmielenie kamienia wapiennego. Kamień wapienny Lafarge pochodzi ze złoża wapieni organogenicznych Barcin-Piechcin-Pakość i jest wydobywany w kopalni Wapienno. Złoże eksploatowane jest selektywnie pod kątem uzyskania materiału o wysokich, powtarzalnych parametrach. Mączka wapienna Lafarge produkowana jest w Zakładzie Produkcyjnym Mączki Wapiennej znajdującym się na terenie kopalni. 

Korzyści z zastosowania produktu

Drobno zmielony dodatek/wypełniacz o wysokich, stabilnych parametrach.

Dostępny w różnych uziarnieniach, dopasowanych do wymogów klienta.

Wysoka zawartość Ca.

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne

Uziarnienie < 0,075 mm

min. 80%

Uziarnienie < 0,180 mm

100%

Wilgotność

≤ 0,3%

Zawartość CaCo3

93%

Fe2O3

0,4%

MgO

0,7%

SiO2 * części nierozpuszczalne

3

 

 

 

Dokumenty do pobrania

  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (pdf, 221.27 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży - Logistyka - Dostawy Kolejowe (pdf, 205.27 KB)