lukasz-marcinkiewicz-zarzad

Łukasz Marcinkiewicz
 

Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań dla Infrastruktury 

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej, w 2007 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera specjalności Budowa i Eksploatacja Autostrad. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzania Projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych. Brał udział w projektach takich jak S5, A2, A1, A4, S8. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

Do zespołu Lafarge dołączył w 2014 roku na stanowisko Kierownika Segmentu Infrastruktura. W 2017 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego spółki zależnej Lafarge - LH Engineering. W ramach integracji i intensyfikacji działań w obszarze budownictwa infrastrukturalnego w 2018 roku powierzone mu zostało połączenie działalności LH Engineering i zespołu Dużych Projektów Infrastrukturalnych. Tym samym objął stanowisko Dyrektora Generalnego LHE i Rozwiązań Infrastrukturalnych.

Prywatnie szczęśliwy ojciec i mąż, pasjonat koszykówki, żużla, muzyki rockowej i starej motoryzacji.