Ludzie i społeczeństwo

Lafarge przyczynia się do poprawy jakości życia swoich pracowników oraz społeczności lokalnych. Zdrowie i bezpieczeństwo to nasze priorytety. Ważne jest dla nas także aktywne wspieranie zróżnicowania płci na wszystkich poziomach zarządzania.

 

Dlaczego to ważne

Prowadzimy działalność na całym świecie i na ogół jesteśmy obecni na danym terenie przed dłuższy czas. Ponadto nasze zakłady są ściśle związane z lokalnymi przedsiębiorstwami i klientami. Dlatego nasze inicjatywy mają silne oddziaływanie na społeczności lokalne i życie ludzi.

Chcemy, aby ten wpływ był jak najbardziej pozytywny, dlatego prowadzimy działania, które rozwiązują najbardziej palące problemy, z którymi zmagają się społeczeństwa, takie jak potrzeby mieszkaniowe, zdrowie, bezpieczeństwo czy prawa człowieka.  

 

Nasze globalne cele do 2030 roku

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Osiągnięcie zerowej liczby wypadków śmiertelnych.

  • Osiągnięcie wartości 0,2 wskaźnika czasu utraconego z powodu wypadków.

  • Osiągnięcie wartości 0,1 wskaźnika chorób zawodowych.

 

Różnorodność

  • Osiągnięcie przynajmniej 30% udziału zatrudnienia kobiet na wszystkich poziomach zarządzania. 

 

Prawa człowieka

  • Wdrożenie naszej inicjatywy Zrównoważonych zakupów we wszystkich krajach, w których działamy. 

 

Mieszkania w przystępnych cenach

  • Wspomaganie 75 milionów ludzi w stworzeniu lepszych warunków życia za pośrednictwem naszych niedrogich rozwiązań mieszkaniowych, integracyjnych inicjatyw biznesowych oraz inwestycji społecznych. 

 

Etyka biznesu

  • Współpraca z innymi stronami mająca na celu zwalczanie łapówkarstwa i korupcji.