Kruszywo bazaltowe

Kruszywo naturalne ze skały magmowej pochodzenia wulkanicznego o strukturze bardzo drobnoziarnistej i barwie czarnej, szarej lub zielonej.

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Korzyści z zastosowania produktu

Wysoka jakość
Brak reaktywności alkalicznej
Stabilność właściwości
 

Parametry techniczne:

Parametry bazaltu Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F

F2 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli, FNaCl

FNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA20 (wg PN-EN 1097-2)

Właściwości określone dla fakcji 8/11,2 mm
 
*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw
do jakichkolwiek roszczeń .
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych

Z uwagi na swoje właściwości kruszywo nadaje się do stosowania we wszystkich warstwach nawierzchni wykonanych z różnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych.

Kruszywo do betonu

Dobre właściwości i brak reaktywności alkalicznej sprawiają, że kruszywo nadaje się do najbardziej obciążonych elementów betonowych.

Kruszywo na podsypkę kolejową

Wysoka jakość kruszywa pozwala na skuteczne stosowanie go w podsypce kolejowej.

Surowiec do produkcji wełny mineralnej

Niepalny surowiec mineralny, obojętny chemicznie, odporny na działanie mrozu i wilgoci doskonale nadający się do produkcji wełny mineralnej.