Aggneo – kruszywa z recyklingu

 
Aggneo logo srgb
 

Aggneo™ od Lafarge to nowa jakość materiałów stosowanych w projektach inwestycyjnych. Dzięki zastosowaniu kruszyw z recyklingu betonu obniżasz koszty, redukujesz ilość materiału oraz masz możliwość ich produkcji blisko miejsca budowy. Tym samym zwiększasz swoją efektywność, redukujesz emisje związane z budową oraz transportem dostarczanego kruszywa oraz przyczyniasz się do minimalizacji zużycia zasobów naturalnych.

 
aggneo

 

Realizacje wykorzystujące produkty Lafarge

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Apartamentowiec Złota 44 - Warszawa

Zarekomendowaliśmy i dostarczyliśmy innowacyjny produkt do stosowania na podkłady podłogowe - Agilia™ Sols A.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

Wysoka jakość kruszywa Aggneo™ oraz stałość jakości materiału w zakresie frakcji i krzywej przesiewu
Przewaga logistyczna oraz oszczędności finansowe związane z transportem Aggneo™ w porównaniu z zastosowaniem kruszywa naturalnego
Dzięki niższej gęstości Aggneo™ oszczędność materiału nawet do 25% w stosunku do kruszyw pierwotnych
Ochrona zasobów naturalnych dzięki pozyskiwaniu kruszyw z recyklingowanego betonu – kruszywa Aggneo™ spełniają wymogi certyfikacji budynków w systemach BREEAM oraz LEED

Kontakt ws. Aggneo - Gdańsk

Andrzej Wieczorek

tel: +48 604 243 003

 

Kontakt ws. Aggneo - Kraków

Łukasz Wereda

tel: +48 502 786 636

 

Aggneo™ i Aggneo™ Pro to mieszanki kruszyw z recyklingu, które dzięki wytwórniom Lafarge mogą być produkowane zdecydowanie bliżej miejsca wbudowania niż kruszywa naturalne, przede wszystkim w dużych miastach.

Zarówno jeden, jak i drugi produkt odznacza się spójnością materiału w zakresie docelowej frakcji granulacji, która jest utrzymywana dzięki urządzeniom testującym dostępnym we wszystkich zakładach Aggneo™. Dodatkowo Aggneo™Pro może być stosowany zamiast kruszywa naturalnego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie betonu. Materiał odznacza się niską zawartością siarczanów i pozwala na uzyskanie CBR materiału na poziomie wyższym niż 80.
 

Cechy produktu:
 

 • wysoka jakość kruszywa – gruz betonowy dostarczany do naszych zakładów poddawany jest ścisłej kontroli zwłaszcza w zakresie eliminacji zanieczyszczeń;
 • jednolita granulacja - powtarzalna jakość produktu;
 • niższa gęstość Aggneo™ nawet o 25 w stosunku do kruszywa naturalnego o tej samej objętości, pozwala na oszczędności finansowe – płacisz za mniejszą wagę przy tej samej objętości;
 • możliwość wytwarzania kruszywa blisko miejsca wbudowania.
   

Zastosowanie:
 

 • podbudowy dróg – Aggneo™ i Aggneo™Pro;
 • pobocza – Aggneo™ i Aggneo™Pro;
 • nasypy i obsypki – Aggneo™Pro;
 • beton towarowy - Aggneo™ i Aggneo™Pro;
 • stabilizacja gruntu – Aggneo™ i Aggneo™Pro.

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Charakterystyka produktu:

Oznaczenia normowe
 • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
 • Wymagania techniczne “MIeszanki niezwiązane do dróg krajowych”
 • Wymagania Techniczne „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010”.
 • PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
 • PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
Warunki stosowania

Transport za pośrednictwem pojazdów samochodowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz regulaminie wydawania, transportu i załadunku materiałów kamiennych na terenie CKNH

Warunki przechowywania

Wyroby powinny być przechowywane na utwardzonym podłożu w warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem

Najczęstsze pytania:

Czy częstotliwość badania fizycznych właściwości produktów marki Aggneo™ jest w każdym przypadku zgodna z normami?

Badanie właściwości fizycznych jest przeprowadzane z częstotliwością większą niż wymagana normami. Testy dotyczą zarówno produkcji, jak i załadunku oraz transportu. Dzięki ścisłej kontroli Lafarge gwarantuje najwyższą i powtarzalną jakość kruszywa z recyklingu.

Jaka jest częstotliwość testowania produktów Aggneo™ w zakresie obecności siarczanów?

Aggneo™ i Aggneo™Pro jako produkt dopuszczony do stosowania w mieszance betonowej i mieszankach związanych hydraulicznie badany jest na obecność siarczanów co 25000 t.

Jaka jest różnica w gęstości objętościowej produktu Aggneo™Pro w stosunku do popularnych kruszyw pierwotnych?

Różnica w gęstości kruszyw w stosunku do Aggneo™ Pro mierzona w g/cm3 wynosi dla:

 • amfibolitu – 29,8% na korzyść Aggneo TM Pro;
 • bazaltu – 25,7%;
 • granitu – 24,5%;
 • melafiru – 20,7%;
 • wapienia – 24,3%.

 


Zostań certyfikowanym wykonawcą i zyskaj:
 

 • Certyfikat potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji

 • Doradztwo i wsparcie techniczne

 • Rekomendację Twojej firmy na stronie Lafarge

 • Szkolenia produktowe, techniczne oraz eventy integracyjne

 • Palety testowe produktów Lafarge

 • ... i wiele więcej!


Dowiedz się więcej >>

 

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge