Doradztwo techniczne dla inwestorów

 

Wybierz kategorię, aby przejść do kontaktów:

 

Klient infrastrukturalny

 

Klientom infrastrukturalnym oferujemy:

  • doradztwo techniczne z zakresu technologii materiałów budowlanych w drogownictwie oraz konstrukcji nawierzchni
  • wsparcie techniczne w obszarze projektowania:
    • mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym oraz gruntów stabilizowanych hydraulicznie
    • konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podłoża pod konstrukcją nawierzchni
    • mieszanek mineralno-asfaltowych
  • prowadzenie szkoleń z zakresu technologii materiałów budowlanych w drogownictwie oraz konstrukcji nawierzchni
  • badania kruszyw, gruntów, spoiw i betonów
 

Znajdź doradcę dla inwestorów w swoim województwie