Doradztwo techniczne dla inwestorów

Wybierz kategorię, aby przejść do kontaktów:

 
Klient infrastrukturalny

 

Klientom infrastrukturalnym oferujemy:

  • doradztwo techniczne z zakresu technologii materiałów budowlanych w drogownictwie oraz konstrukcji nawierzchni
  • wsparcie techniczne w obszarze projektowania:
    • mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym oraz gruntów stabilizowanych hydraulicznie
    • konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podłoża pod konstrukcją nawierzchni
    • mieszanek mineralno-asfaltowych
  • prowadzenie szkoleń z zakresu technologii materiałów budowlanych w drogownictwie oraz konstrukcji nawierzchni
  • badania kruszyw, gruntów, spoiw i betonów
 

Znajdź doradcę dla inwestorów w swoim województwie

woj. pomorskie
Hubert Losik
tel.: 608 419 192
hubert.losik@lafarge.com
woj. zachodniopomorskie
Hubert Losik
tel.: 608 419 192
hubert.losik@lafarge.com
woj. warmińsko-mazurskie
Hubert Losik
tel.: 608 419 192
hubert.losik@lafarge.com
woj. podlaskie
Hubert Losik
tel.: 608 419 192
hubert.losik@lafarge.com
woj. lubuskie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
Hubert Losik
tel.: 608 419 192
hubert.losik@lafarge.com
woj. wielkopolskie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
Hubert Losik
tel.: 608 419 192
hubert.losik@lafarge.com
woj. kujawsko-pomorskie
Hubert Losik
tel.: 608 419 192
hubert.losik@lafarge.com
woj. mazowieckie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
Hubert Losik
tel.: 608 419 192
hubert.losik@lafarge.com
woj. lubelskie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
woj. dolnośląskie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
woj. opolskie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
woj. łódzkie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
woj. świętokrzyskie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
woj. śląskie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
woj. małopolskie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037
 
woj. podkarpackie
Grzegorz Schmidt
tel.: 502 786 037