Gospodarka w obiegu zamkniętym

Lafarge jest liderem w dziedzinie ekologii przemysłowej. Wierzymy, że dzięki współpracy różnych branż, możemy zmniejszyć produkcję odpadów, ponownie je wykorzystywać, a dzięki temu chronić zasoby naturalne naszej planety.

 

Dlaczego to ważne

W najbliższych latach na świecie zwiększy się zapotrzebowanie na materiały i paliwa. Jednocześnie rosnąca liczba ludności na świecie, postępująca urbanizacja oraz niedobór zasobów naturalnych sprawiają, że już teraz jesteśmy zmuszeni do szukania nowych możliwości wykorzystania odpadów oraz produktów ubocznych powstających podczas procesów produkcyjnych.  

Lafarge chce zmniejszyć zależność od zasobów naturalnych i paliw kopalnych, przekształcając i powtórnie wykorzystując pozostałości z naszych procesów produkcyjnych. Przyniesie to duże korzyści zarówno środowisku, jak i społeczeństwu, ponieważ zmniejszy się powierzchnia składowisk odpadów i zostanie zminimalizowana konieczność ich spalania. 

 
gospodarka-w-obiegu-zamknietym-zdjecie.jpg

 

 

Nasze globalne cele do 2030 roku

 
  • Chcemy rocznie wykorzystywać dla naszych potrzeb 80 milionów ton surowców pochodzących z odpadów.

  • Będziemy zwiększać ilość odpadów przekształcanych w paliwo oraz powtórnie wykorzystywanych do naszych procesów produkcyjnych.

 
  • Zwiększymy wykorzystanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych na obszarach miejskich.

  • W 2030 roku będziemy dostarczać cztery razy więcej kruszywa pochodzącego z recyklingu, rozbiórek i odpadów budowlanych oraz z nawierzchni asfaltowych.