Farma wiatrowa

 

 

farma-wiatrowa-numeracja-01.png
1
1. Fundamenty betonowe

Beton konstrukcyjny

Dolomit

Granodioryt

Monolit