Droga

 

 

droga-most-numeracja02.png
1 2 3 4 5 6 7 8

 

1. Ciągi komunikacji pieszej: chodniki, ścieżki, place

Beton dekoracyjny - Artevia Kolor (pozioma)

Cement workowany Ekspert®

Cement workowany Standard®

 

2. Ścieżki rowerowe

Cement workowany Ekspert®

Cement workowany Standard®

3. Nawierzchnie drogowe betonowe

Beton drogowy

Beton wałowany Rolltec

Dolomit

Piaski 

Żwiry

 

 

4. Słupy, fundamenty, pale, ściany szczelinowe

Beton kontraktorowy

 

 

5. Drogi lokalne
6. Nawierzchnie drogowe asfaltowe

Bazalt

Mączka wapienna do infrastruktury

 

7. Podbudowa

Dolomit

Granodioryt

Wapień

Żwiry

Gruntar

8. Stabilizacje

Gruntar