Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
Ogólne warunki sprzedaży Logistyka - dostawy kolejowe
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy mączki wapiennej i kredy pastewnej Lafarge Cement SA
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o.
1735 rezultat(y)
23 Wrzesień 2022
Krajowa Ocena Techniczna-ITB-KOT-2022-2301 - wydanie 1
23 Wrzesień 2022
Karta produktowa - beton dymoszczelny
23 Wrzesień 2022
Manifest - broszura
23 Wrzesień 2022
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla betonu
22 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 32,5R-HSR_NA dla Cementowni Kujawy Sierpień 2022
22 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II AM (S-LL) 52,5N dla Cementowni Kujawy Sierpień 2022
22 Wrzesień 2022
Quality Certificate CEM I 42,5R of Cement Kujawy Cement Plant August 2022
22 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 52,5R dla Cementowni Kujawy Sierpień 2022
22 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5R-HSR_NA dla Cementowni Kujawy Sierpień 2022
22 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II AV 42,5R dla Cementowni Kujawy Sierpień 2022
22 Wrzesień 2022
Quality Certificate CEM II AV 42,5R of Cement Kujawy Cement Plant August 2022
22 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5R dla Cementowni Kujawy Sierpień 2022
22 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM IV B V 42,5N-LH NA dla Cementowni Kujawy Sierpień 2022
22 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II C-M (V-LL) 32,5R dla Cementowni Kujawy Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 32,5R HSR dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II C-M(V-LL) 32,5R dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II A-M(S-LL) 52,5R dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5R dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM V (S-V) 42,5N-LH HSR NA dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5R dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 32,5R dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM IV B(V) 32,5N dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II A-S 42,5R dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022
13 Wrzesień 2022
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II BV 42,5N dla Cementowni Małogoszcz Sierpień 2022