Czym jest dla nas Zrównoważony Rozwój

Jesteśmy przekonani, że rozwój ekonomiczny nie jest możliwy bez uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Prowadząc swoją działalność Lafarge wyznacza nowe standardy, dba o środowisko naturalne, angażuje się we wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych. Naszym celem jest wspomaganie zmian w naszej gałęzi przemysłu i zachęcenie całego sektora budowlanego, aby brał udział w rozwiązywaniu największych problemów naszej planety. Uważamy, że będąc światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, mamy nie tylko możliwość, ale i obowiązek wywierania pozytywnego wpływu i inicjowania nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie.

 

Jak wprowadzamy w życie zasady zrównoważonego rozwoju

 

  • Lafarge powołało do życia spółkę Geocycle Polska. Jej zadaniem jest pozyskiwanie pozostałości poprodukcyjnych, materiałów z rozbiórek i paliw alternatywnych oraz zarządzanie ich współspalaniem w cementowniach Lafarge w Polsce.

  • Do końca 2017 roku w Cementowni Kujawy ukończymy budowę hali przygotowania paliw alternatywnych, zmodernizujemy istniejący kalcynator oraz instalację bocznikowania gazów odlotowych z pieca obrotowego – tzw. Bypass. Jednocześnie uruchomimy nowy system dozowania paliw alternatywnych i zainwestujemy w laboratorium paliw, które pozwoli na pełną kontrolę jakości paliw alternatywnych.

  • Na terenie elektrociepłowni Siekierki w Warszawie zainwestowaliśmy w kolejny zakład separacji popiołów. Dzięki temu ograniczymy składowanie popiołów pochodzących ze spalania węgla kamiennego w procesie produkcji energii cieplnej.

  • Jesteśmy liderem rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa i architektury. Holcim zajmuje czołowe miejsce w Europie pod względem spełniania standardów budownictwa ekologicznego w zakresie certyfikacji systemów BREEAM i LEED.

  • Minimalizujemy wpływ transportu i opakowań na środowisko. Redukujemy przewóz towarów transportem drogowym, zwiększając dostawy za pośrednictwem kolei.

  • Rozwijamy produkcję i sprzedaż cementów z dodatkami, które znacząco zmniejszają emisję CO2 podczas procesu produkcji. Oprócz korzyści dla środowiska, zapewniają one np. dostosowanie właściwości cementu do specyficznych potrzeb klienta.

  • Wprowadziliśmy szkolenia z defensywnej jazdy (ang. eco-driving) dla kierowców pracujących w Lafarge oraz dla kierowców firm transportowych świadczących usługi dla Lafarge. Wdrażamy system monitoringu stylu jazdy kierowców, który ułatwi wprowadzenie zasad ekologicznej jazdy.

  • Po zakończeniu wydobycia zawsze rekultywujemy tereny, na których znajdują się nasze zakłady. Dotyczy to zarówno obszarów, które są naszą własnością, jak i tych dzierżawionych.

lafarge wazne liczby

 

Tyle przeznaczyliśmy na działania społeczne, realizowanie w ramach zrównoważonego rozwoju. Organizujemy sesje dialogu społecznego, realizujemy wspólne projekty ze społecznościami lokalnymi oraz placówkami oświatowymi, urządzamy spotkania integracyjne (np. pikniki z okazji Dni Bezpieczeństwa). Bierzemy także udział w projektach inicjowanych przez lokalne społeczności. Bierzemy także udział w projektach inicjowanych przez lokalne społeczności wraz z czynnie działająca Fundacją Holcim wydaliśmy ponad 1 420 000 zł.

lafarge icons wazne liczby ha

 

W 2018 roku zakończyliśmy rekultywację 44,48 ha ziemi wcześniej przez nas użytkowanej. Efektywność rekultywacji i wpływ jej wyników na stan środowiska naturalnego są dla nas tak ważne, że we współpracy z Wydziałem Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanowiliśmy opracować autorską metodę rekultywacji gleby w tzw. kierunku leśnym. Efekty naszej pracy służą całej branży.

 

 

 

Za tę metodę Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kruszyw (UEPG) przyznało Lafarge i SGGW Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju 2013. Na konkurs, który jest organizowany co trzy lata, wpłynęły projekty z 14 krajów Europy. Nowatorskie podejście Lafarge dotyczy gruntów pokopalnianych i jest przeznaczone dla złóż piaskowo-żwirowych, porośniętych biocenozami leśnymi.

 

 

Artykuły powiązane