Contractor

Contractor Sp. z o.o. to teraz Lafarge Cement SA.

 

Informujemy, że 4 listopada 2019 roku nastąpiło połączenie spółki Contractor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6770024270) ze spółką Lafarge Cement SA z siedzibą w Małogoszczu (NIP 5261060765).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Contractor Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Lafarge Cement SA jako spółkę przejmującą. Wobec powyższego, z dniem 1 października 2019 roku spółka Lafarge Cement SA w Małogoszczu wstąpiła w ogół praw i obowiązków spółki przejmowanej.

Pełne dane handlowe Spółki Przejmującej są następujące:

Lafarge Cement SA
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
NIP: 526-10-60-765
KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS)