Co determinuje sukces kobiet w „męskiej” branży?

 
co determinuje sukces kobiet w meskiej branzy 3

Wizerunek branży budowlanej jako zarządzanej wyłącznie przez mężczyzn to przeszłość. Coraz więcej kobiet z powodzeniem realizuje w niej swoje zawodowe cele i odnosi sukcesy. W Zespole Zarządzającym Lafarge w Polsce kobiety stoją na czele takich funkcji jak sprzedaż cementu, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz komunikacja i relacje zewnętrzne, a także Fundacja WSPÓLNIE.

Przez lata branża budowlana kojarzona była głównie z mężczyznami. Polki coraz mocniej zaznaczają jednak swoją obecność w biznesie, pną się po szczeblach kariery, zarządzają zespołami oraz zasiadają w zarządach czołowych firm. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się Lafarge w Polsce. Odsetek kobiet w zespole zarządzającym firmy wynosi obecnie 27%, panie stanowią 26% wśród blisko 1500 pracowników. Globalny Plan 2030 Grupy Holcim, zakłada sukcesywne zwiększanie zatrudnienia kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie.

W trosce o bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój
Jednym z filarów strategii Lafarge w Polsce jest bycie firmą zrównoważoną i bezpieczną dla partnerów biznesowych oraz interesariuszy. To, jak realizowane są działania jest tak samo ważne jak wynik, który firma chce osiągnąć. Od wrześnie 2018 roku funkcję Dyrektor BiOZ i Zrównoważonego Rozwoju pełni Magdalena Grońska. Z Lafarge w Polsce związana jest od 2004 roku, kiedy rozpoczęła pracę jako inżynier górnik w Kopalni Dolomitu Radkowice. Następnie od 2007 roku w spółce Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie pełniła kolejne funkcje - od stanowiska inżynierskiego, po prowadzenie projektów oraz koordynowanie procesów przeróbczych. Z wykształcenia inżynier górnictwa i geologii, w latach 2011 – 2018 jako Dyrektor Produkcji odpowiadała za sześć zakładów produkujących kruszywa Lafarge w Polsce. Kobiety wprowadziły do biznesu empatię, troskę o innych, działanie oparte na komunikacji i partnerstwie. A powiedzenie „słaba płeć” to już przeżytek – podkreśla Magdalena Grońska.

co determinuje sukces kobiet w meskiej branzy 2

Kluczowa jest wiara kobiet we własne siły
Marta Florczak funkcję Dyrektora Sprzedaży Cementu oraz kanałów B2B i B2C Lafarge w Polsce objęła w styczniu 2017 roku. Od 1999 roku w Lafarge sprawowała funkcję Dyrektora ds. Personalnych Dywizji Gipsu. Później swoją karierę rozwijała również poza granicami Polski, między innymi jako Dyrektor ds. Organizacji i Zasobów Ludzkich Centrum Technicznego w Wiedniu, Europejskiego Centrum Technicznego z siedzibą w Wiedniu oraz Lyonie oraz linii produktowej cementu w Paryżu. Jak podkreśla Marta Florczak: Ważne jest zrozumienie, że my kobiety mamy takie same możliwości jak mężczyźni. Nadal jednak kluczowa i niezbędna do osiągnięcia sukcesu jest praca kobiet nad wiarą we własne siły, podejmowanie ryzyka, przebojowość i otwartość w partnerskiej współpracy z mężczyznami. Za kluczową uważam również współpracę i wzajemną solidarność kobiet w biznesie oraz networking. Bardzo popieram wszelkie inicjatywy mentoringu i dzielenia się wiedzą przez kobiety. Współpracujmy, nie rywalizujmy.

Razem możemy osiągnąć więcej
Obszarem organizacji zasobów ludzkich od grudnia ubiegłego roku zarządza w Lafarge Inga Chodorowska-Korpak. Od początku swojej kariery zawodowej związana była z Human Resources. Do Lafarge w Polsce dołączyła w 2008 roku. Dzięki zaangażowaniu i ogromnej pasji do pracy w obszarze organizacji i zasobów ludzkich dziś jest jedną z 4 kobiet w składzie Zespołu Zarządzającego Lafarge. Wierzy w wartość pracy zespołowej i kieruje się dewizą „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Bardzo ważne jest dla nas budowanie silnych liderów w organizacji, a kobiety świetnie sprawdzają się jako przywódcy. Czasami potrzebują zachęty, żeby dostrzec swój pełen potencjał. Dlatego my kobiety powinnyśmy się wspierać – ocenia Inga Chodorowska-Korpak.

co determinuje sukces kobiet w meskiej branzy 4

Zmieniamy stereotypy
Iwona Burzyńska z Lafarge w Polsce związana jest od lipca 2015 r., a funkcję Dyrektora Komunikacji i Relacji Zewnętrznych objęła w marcu 2016 r. Odpowiada za całość komunikacji korporacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz online, public affairs, relacje zewnętrzne oraz działania WSPÓLNIE - Fundacji Holcim. Jej wizją zawodową jest budowanie mocnych marek poprzez spójną i angażującą komunikację działalności organizacji, a jednym z celów zawodowych jest budowanie pozytywnego wizerunku branży budowlanej oraz przełamywanie stereotypów. Kobiety wnoszą do organizacji nowy, komplementarny do męskiego punkt widzenia, który pozwala zupełnie inaczej zarządzać projektami i planować działania. Kobiety mają też dużą świadomość znaczenia relacji i budowania reputacji, w naturalny sposób dbają o społeczność wokół siebie i współtworzą historię, które możemy następnie komunikować. Są kreatywne i zaangażowane, a w zarządzaniu zespołem tworzą przestrzeń do rozwoju – dodaje Iwona Burzyńska.

Polityka organizacji nastawiona na różnorodność
Lafarge w Polsce ma świadomość znaczenia różnorodności w jej zrównoważonym rozwoju. Jednym z priorytetów firmy jest aktywne wspieranie zróżnicowania płci na wszystkich poziomach zarządzania. Ważny element strategicznego Planu 2030 Grupy Holcim, obejmującego założenia biznesowe firmy do roku 2030, to minimum 40% kobiet na stanowiskach kierowniczych.