Cement Polski Portland

CEM IV/B(V)32,5 N to cement pucolanowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu mi.in. zapewnia wydłużony czas zachowania właściwości roboczych i ogranicza powstawanie wykwitów węglanowych. Dodatkowo podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania cementu Polski Portland

Uniwersalność w stosowaniu w pracach remontowych
Uzyskanie wyższych parametrów wytrzymałościowych po długim okresie dojrzewania
Ogranicza powstawanie wykwitów węglanowych
Ogranicza powstawanie wykwitów węglanowych
Zapewnia wydłużony czas zachowania właściwości roboczych

Kontakt - Cement workowany

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Cechy cementu Polski Portland
 

  • ekologiczny cement o obniżonym śladzie węglowym
  • niski skurcz
  • stabilne parametry jakościowe
  • dobra plastyczność i urabialność
  • wydłużony czas zachowania właściwości roboczych

 

Zastosowanie cementu Polski Portland
 

  • beton zwykły od C8/10 do C25/30
  • drobne prace remontowe
  • zaprawy tynkarskie i murarskie
  • podsypki cementowo-piaskowe
  • stabilizacje
Image
pp_worek_1.png

Charakterystyka produktu

Oznaczenia normowe

Cement pucolanowy EN 197-1 - CEM IV/B (V) 32,5 N

Warunki stosowania

Cement Polski Portland może być stosowany jako zaprawa murarska do murowania ścian konstrukcyjnych, działowych i fundamentów. Jako zaprawy tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne. Betony zwykłe klas C8/C10 -C25/30 oraz jako chude betony na podbudowy konstrukcji nośnych. Dodatkowo jako inne mieszanki dla budownictwa (m.in. do stabilizacji gruntów i podbudów).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Polski Portland objęty jest 4 miesięczną gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU.

Opakowanie

Cement Polski Portland dostępny jest w 25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1400 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu oraz gwarantujące redukcję chromu (VI) :

1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego przez producenta.

3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge