Cement workowany Polski Portland Plus®

CEM II/B(V)32,5 R to cement portlandzki popiołowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu mi.in. zapewnia wydłużony czas zachowania właściwości roboczych i ogranicza powstawanie wykwitów węglanowych. Dodatkowo podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Apartamentowiec Złota 44 - Warszawa

Zarekomendowaliśmy i dostarczyliśmy innowacyjny produkt do stosowania na podkłady podłogowe - Agilia™ Sols A.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

Ułatwia obróbkę mieszanek rozprowadzanych po powierzchniach poziomych
Umożliwia wykonywanie betonów o podwyższonej wytrzymałości
Zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych
Możliwość zoptymalizowania kosztu wytworzenia mieszanki betonowej
Skraca czas prac – osiągając szybciej zakładaną wytrzymałość

Cechy produktu:
 

 • niski skurcz,
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie,
 • trwałość,
 • dobra urabialność,
 • optymalny czas zachowania parametrów roboczych.
   

Zastosowanie:
 

 • podkłady podłogowe – jastrychy cementowe,
 • betony wysokiej wytrzymałości od C16/20 do C30/37,
 • drobne elementy prefabrykowane,
 • stabilizacje i podsypki cementowo-piaskowe,
 • zaprawy murarskie i tynkarskie.
Image
pp_plus_worek_1.png

Charakterystyka produktu:

Oznaczenia normowe

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 - CEM II/B-V 32,5 R

Warunki stosowania

Cement Polski Portland Plus® może być stosowany jako zaprawa murarska do murowania ścian konstrukcyjnych, działowych i fundamentów. Jako betonowe podkłady podłogowe i jastrychy, betony posadzkowe oraz betony na fundamenty i konstrukcje nośne z wyłączeniem klas ekspozycji XF3 i XF4. Dodatkowo jako inne mieszanki dla budownictwa (m.in. do stabilizacji gruntów i podbudów).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Polski Portland Plus® objęty jest 4 miesięczną gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU.

Opakowanie

Cement Polski Portland Plus® dostępny jest w 25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1400 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu oraz gwarantujące redukcję chromu (VI) :

1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego przez producenta.

3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

 


Zostań certyfikowanym wykonawcą i zyskaj:
 

 • Certyfikat potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji

 • Doradztwo i wsparcie techniczne

 • Rekomendację Twojej firmy na stronie Lafarge

 • Szkolenia produktowe, techniczne oraz eventy integracyjne

 • Palety testowe produktów Lafarge

 • ... i wiele więcej!


Dowiedz się więcej >>