Cement workowany Ekspert®

Cement workowany Ekspert®

CEM II/B-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw, nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia. Dodatkowo poprawia on urabialność świeżej mieszanki betonowej.

logo-ekspert.png

 

Korzyści z zastosowania produktu:

wydłużony czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw, nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia

poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej

zwiększa wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

poprawia szczelność betonu

pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement Ekspert® to cement o klasie wytrzymałości 42,5 MPa stosowany do produkcji wytrzymałych i trwałych betonów w krótkim czasie. Doskonale nadaje się do produkcji prefabrykatów oraz do betonów przeznaczonych na różnego rodzaju konstrukcje (schody, stropy, nadproża, wieńce, belki) i fundamenty. Charakteryzuje się dobrą plastycznością i urabialnością mieszanki, skraca czas realizacji dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości.

 

Cechy produktu:

 • niskie ciepło hydratacji
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • niski skurcz
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa
 

Zastosowanie:

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • betony konstrukcyjne (wieńce, belki i nadproża)
 • ławy fundamentowe
 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • prefabrykaty drobnowymiarowe (bloczki, pustaki) dojrzewające w warunkach otoczenia
 • stabilizacje gruntów i chude betony
 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Ekspert (pdf, 1.42 MB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 369.18 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM B-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 98.92 KB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 419.69 KB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 3.96 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 62.73 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz lipiec 2019 (pdf, 58.98 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrzenj kontroli CEM II B-V 42,5R dla Cementowni Kujawy lipiec 2019 (pdf, 52.17 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N dla cementowni Małogoszcz archiwum (pdf, 724.85 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N dla cementowni Kujawy - zawieszony od 01.04.2019 (pdf, 102.41 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N dla cementowni Małogoszcz archiwum (pdf, 261.16 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II_BV 42,5N dla cementowni Kujawy - ważna do 01.04.2019 (pdf, 56.85 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz maj 2019 (pdf, 62.65 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrzenj kontroli CEM II B-V 42,5R dla cementowni Kujawy czerwiec 2019 (pdf, 58.89 KB)