Cement workowany Ekspert®

Cement workowany Ekspert®

Cement Ekspert® jest cementem workowanym najczęściej wybieranym do posadzek, o klasie wytrzymałości 42,5 MPa. Podkład podłogowy na bazie cementu Ekspert® charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi na odrywanie, co jest istotne przy doborze okładziny wierzchniej.

logo-ekspert.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Oszczędność umożliwia zmniejszenie udziału cementu zachowując parametry wytrzymałościowe betonu i zaprawy

Skraca czas realizacji inwestycji dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości, pozwala na realizacje prac budowlanych w napiętym harmonogramie robót

Uzyskanie betonów o wyższej klasie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie (ważna cecha przy potrzebie uzyskania wysokiej odporności na zrywanie)

Ułatwia wykonywanie prac rozprowadzanie mieszanki po szalunku oraz powierzchniach poziomych, a także jej zagęszczanie

Bardzo dobrze obrabia się poprzez zacieranie mechaniczne

Umożliwia prowadzenie prac w okresie obniżonych temperatur

Posiada dodatkowy przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5003 cm2/g

4713 cm2/g

Początek czasu wiązania

206 min

253 min

Koniec czasu wiązania

295 min

354 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

26,0 MPa

25,8 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

50,4 MPa

55,97 MPa

Gęstość właściwa

2,82 g/cm3

2,82 g/cm3

Wodożądność

27,70%

27,70%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,53%

2,87%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,059%

0,068%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,06%

1,31%

* Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej, klas C16/20 – C40/50
 • betony na konstrukcje stropów, wieńców i belek, schodów i nadproży
 • fundamenty
 • posadzki i silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • prefabrykacja
 

Do pobrania

 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Karta produktowa cementu Ekspert (pdf, 1.49 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM II B-V 42,5 N (pdf, 724.85 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II B-V 42,5 N (pdf, 1.35 MB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N cementownia Małogoszcz (pdf, 261.16 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N cementownia Kujawy (pdf, 1.21 MB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz listopad 2018 (pdf, 58.51 KB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 56.15 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)