Cement Ekspert®

Cement Ekspert® - CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA lub CEM II/B-V 42,5 R - zapewnia trwałe i wytrzymałe konstrukcje betonowe przy doskonałej urabialności i plastyczności mieszanki betonowej.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu


Cement Ekspert® - CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR), niskoalkaliczny (NA) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN- EN 197-1 i PN-B-19707.

Cement Ekspert® - CEM II/B-V 42,5 R jest cementem portlandzkim popiołowym o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN- EN 197-1.

Korzyści z zastosowania cementu Ekspert

Poprawia komfort pracy dzięki bardzo dobrej urabialności i plastyczności
Umożliwia uzyskanie trwałych betonów o wysokiej klasie wytrzymałości
Pozwala na zmniejszenie ilości cementu w mieszance betonowej i zaprawach, przyczyniając się do obniżenia kosztów budowy
Skraca czas realizacji inwestycji dzięki szybkiemu wiązaniu i twardnieniu (uzyskuje 60% wytrzymałości już po 48 h!)
Może być stosowany w większości klas ekspozycji
Szybkie rozprowadzanie mieszanki po szalunku oraz powierzchniach poziomych
Ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej

Cechy cementu Ekspert 
 

 • wysokie wytrzymałości wczesne i końcowe,
 • umożliwia szybkie usunięcie deskowań,
 • dla cementu o oznaczeniu normowym CEM II/B-V 42,5 R-HSR/NA – wysoka odporność na korozyjne działanie siarczanów i niska alkaliczność,
 • ciemna barwa uzyskanych powierzchni,
 • bardzo dobra urabialność.
   

Zastosowanie cementu Ekspert 
 

 • betony wysokiej wytrzymałości zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • posadzki i jastrychy także pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne,
 • betony przeznaczone na konstrukcje stropów, wieńców, belek schodów i nadproży oraz na fundamenty
 • zaprawy tynkarskie zewnętrzne,
 • elementy prefabrykowane drobnowymiarowe (bloczki pustaki).

Kontakt - Cement workowany

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

W cementowni Kujawy w Bielawach produkowany jest cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 – CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA.

W cementowni Małogoszcz produkowany jest cement portlandzki popiołowy EN 197-1 - CEM II/B-V 42,5 R.

Warunki stosowania

Cement Ekspert® CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA przy dozowaniu zgodnym z aktualną normą PN-EN 206 + PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XF3 oraz XF4.

Cement Ekspert® CEM II/B-V 42,5 R przy dozowaniu zgodnym z aktualną normą PN-EN 206 + PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XF3, XF4 oraz XA2, XA3.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Ekspert® Cement Ekspert® objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU i KDWU.

Opakowanie

Cement Ekspert® dostępny jest w 25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1400 kg.

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania cementu gwarantują zachowanie właściwości użytkowych cementu oraz redukcję chromu(VI):

 1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Produkty powiązane

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge