Cement workowany Ekspert®

Cement workowany Ekspert®

CEM II/B-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw, nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia. Dodatkowo poprawia on urabialność świeżej mieszanki betonowej.  

Korzyści z zastosowania produktu:

wydłużony czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw, nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia

poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej

zwiększa wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

poprawia szczelność betonu

pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement Ekspert® to cement o klasie wytrzymałości 42,5 MPa stosowany do produkcji wytrzymałych i trwałych betonów w krótkim czasie. Doskonale nadaje się do produkcji prefabrykatów oraz do betonów przeznaczonych na różnego rodzaju konstrukcje (schody, stropy, nadproża, wieńce, belki) i fundamenty. Charakteryzuje się dobrą plastycznością i urabialnością mieszanki, skraca czas realizacji dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości.

 

Cechy produktu:

 • niskie ciepło hydratacji
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • niski skurcz
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa
 

Zastosowanie:

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • betony konstrukcyjne (wieńce, belki i nadproża)
 • ławy fundamentowe
 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • prefabrykaty drobnowymiarowe (bloczki, pustaki) dojrzewające w warunkach otoczenia
 • stabilizacje gruntów i chude betony
 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Ekspert - Cementownia Małogoszcz (pdf, 288.72 KB)
 • Karta produktowa cementu Ekspert - Cementownia Kujawy (pdf, 286.89 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 82.22 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R-HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 85.58 KB)
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 105.94 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 198 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 52.89 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 66.56 KB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 42,5R dla Cementowni Małogoszcz Wrzesień 2021 (pdf, 63.28 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5R-HSR_NA dla Cementowni Kujawy Wrzesień 2021 (pdf, 65.27 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz - nieaktualny (pdf, 369.18 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 116.64 KB)
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 115.7 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R cementownia Małogoszcz - ważna od 1.02.2019 (nieaktualna) (pdf, 3.96 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N dla cementowni Małogoszcz - ważna od 2.05.2016 (nieaktualna) (pdf, 261.16 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 61.09 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 75.76 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 42,5R dla cementowni Małogoszcz Sierpień 2021 (pdf, 67.87 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5R-HSR_NA dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 60.49 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)