Cement Standard®

Cement Standard® to cement ogólnobudowlany szczególnie polecany do wytwarzania zapraw i stabilizacji gruntów.

Korzyści z zastosowania produktu

Zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża

Obniża koszty wytworzenia zaprawy - ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych

Zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej lub zaprawy nie wpływając na czas zacierania zaprawy

Ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

Podwyższa właściwości wybarwiania w produkcji koloryzowanych zapraw tynkarskich

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne:

Właściwości fizykochemiczne

produktu

(wartości średnie)*

 

wytwarzanego

w cementowni

Kujawy

 

wytwarzanego

w cementowni

Małogoszcz

Powierzchnia właściwa

4198 cm2/g

4533 cm2/g

Początek czasu wiązania

188 min

260 min

Stałość objętości (rozszerzalność)

1,0 mm

0,9 mm

Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

19,1 MPa

18,3 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

40,9 MPa

42,9 MPa

Zawartość siarczanów SO3

2,26%

3,0%

Zawartość chlorków Cl-

0,062%

0,068%

*Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie:

 • beton zwykły klasy od C8/10 do C30/37
 • zaprawy murarskie - ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków w gruntach suchych
 • zaprawy tynkarskie - wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
 • stabilizacje gruntów i chudy beton na podbudowy konstrukcji nośnych
 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu Standard (pdf, 208 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 728.35 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.31 MB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 233.59 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • CEM II B-M (V-LL) 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz za wrzesień 2017 (pdf, 213.52 KB)
 • CEM II B-M (V-LL) 32,5R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 393.67 KB)