Cement Specjal®

Cement Specjal® jest produktem umożliwiającym uzyskanie betonów o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Dzięki podwyższonej odporności na korozję może być stosowany w miejscach eksponowanych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Korzyści z zastosowania produktu

Zwiększa odporność betonów narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych

Przyspiesza tempo prowadzenia prac budowlanych

Obniża koszty budowy, przyspieszając rotację szalunków

Pozwala na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach

Pozwala uzyskać trwałe i mocne betony w krótkim czasie

Zwiększa wydajność przy produkcji prefabrykatów

Wytwarzanie betonów SCC oraz ASCC

Skraca czas pielęgnacji betonu do momentu osiągnięcia minimalnej wytrzymałości

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)* wytwarzanego w Cementowni Kujawy wytwarzanego w Cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa

3288 cm2/g

3394 cm2/g

Początek czasu wiązania

171 min

209 min

 Stałość objętości (rozszerzalność)

1,00 mm

0,80 mm

Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach,

badana zgodnie z PN-EN 196-1

27,5 MPa

27,1 MPa

 Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach, 
badana zgodnie z PN-EN-196-1

57,6 MPa

57,4 MPa

Zawartość siarczanów SO3

2,34%

3,20%

Zawartość chlorków Cl-

0,071%

0,060%

Straty prażenia

3,37%

3,40%

Pozostałość nierozpuszczalna

0,59%

0,60%

*Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 
 

Zastosowanie:

 • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • betony wymagające wysokich wytrzymałości końcowych klas C16/20 - C45/55
 • betony i zaprawy stosowane na zewnątrz budynków (schody, tarasy, ogrodzenia, place parkingowe,
  podjazdy, chodniki) – narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych
 • betony na fundamenty oraz konstrukcje (stropy, wieńce, belki, nadproża
 • wykonywanie posadzek i silnie obciążonych ciągów komunikacyjnych
 • wytwarzanie betonów natryskowych
 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu Specjal (pdf, 184.54 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM I 42,5 R (pdf, 720.37 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM I 42,5 R (pdf, 1.35 MB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM I 42,5 R (pdf, 2.26 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 225.7 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • CEM I 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz za wrzesień 2017 (pdf, 198.27 KB)
 • CEM I 42,5R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 396.33 KB)