Cement MONOLIT

Image
monolit-1.png

Cement MONOLIT 42,5 – CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA to cement hutniczy o klasie wytrzymałości 42,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) z niskim ciepłem hydratacji (LH), odporny na siarczany (HSR), niskoalkaliczny (NA) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Zastosowanie tego cementu m.in. minimalizuje ryzyko naprężeń termicznych w masywnych konstrukcjach oraz zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu

minimalizuje ryzyko naprężeń termicznych w masywnych konstrukcjach
zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową oraz korozję wywołaną reakcją alkalia-krzemionka
umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w podwyższonych temperaturach otoczenia
minimalizuje ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
umożliwia wyprodukowanie betonów lub elementów prefabrykowanych o wysokiej szczelności
podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania
minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
poprawia urabialnością przygotowanej mieszanki betonowej
pozwala uzyskać jaśniejszą barwą produkowanych zapraw i betonów (łatwiejsze barwienie)

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

MONOLIT to hutniczy cement klasy wytrzymałości 42,5 N o niskim cieple hydratacji, wysokiej odporności siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów, przeznaczony do betonów narażonych na działanie środowiska silnie agresywnego oraz wymagających wysokiej szczelności.
 

Cechy produktu:
 

 • bardzo niskie ciepło hydratacji
 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • niska zawartość alkaliów (eq Na2O)
 • bardzo niski skurcz betonu
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • bardzo jasna barwa
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
   

Zastosowanie:
 

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50) o niskim cieple hydratacji, odpornego na korozję siarczanową oraz w przypadkach występowania kruszywa potencjalnie reaktywnego alkalicznie
 • wytwarzanie betonów do konstrukcji hydrotechnicznych (np. zapór wodnych) i morskich (np. nabrzeży) oraz obiektów budownictwa ekologicznego (np. oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i ekranów przeciwfiltracyjnych)
 • wytwarzanie betonów do konstrukcji i elementów monolitycznych
 • wytwarzanie betonów na budowle podziemne (np. przepusty, tunele)
 • wytwarzanie betonów do budynków inwentarskich (np. na posadzki, płyty obornikowe, przewody kominowe, ścianki oporowe)
 • wytwarzanie betonów architektonicznych (zwykłych i barwionych)

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement hutniczy PN-B-19707 – CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA

Warunki stosowania

Cement MONOLIT 42,5 przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement MONOLIT objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM dla cementu CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Produkty powiązane

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge