Cement MONOLIT

Cement MONOLIT

Cement MONOLIT 42,5 – CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA to cement hutniczy o klasie wytrzymałości 42,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) z niskim ciepłem hydratacji (LH), odporny na siarczany (HSR), niskoalkaliczny (NA) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Zastosowanie tego cementu m.in. minimalizuje ryzyko naprężeń termicznych w masywnych konstrukcjach oraz zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję.

monolit-logo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

minimalizuje ryzyko naprężeń termicznych w masywnych konstrukcjach

zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową oraz korozję wywołaną reakcją alkalia-krzemionka

umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w podwyższonych temperaturach otoczenia

minimalizuje ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

umożliwia wyprodukowanie betonów lub elementów prefabrykowanych o wysokiej szczelności

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

poprawia urabialnością przygotowanej mieszanki betonowej

pozwala uzyskać jaśniejszą barwą produkowanych zapraw i betonów (łatwiejsze barwienie)

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

MONOLIT to hutniczy cement klasy wytrzymałości 42,5 N o niskim cieple hydratacji, wysokiej odporności siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów, przeznaczony do betonów narażonych na działanie środowiska silnie agresywnego oraz wymagających wysokiej szczelności.

Cechy produktu:

 • bardzo niskie ciepło hydratacji
 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • niska zawartość alkaliów (eq Na2O)
 • bardzo niski skurcz betonu
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • bardzo jasna barwa
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego

Zastosowanie:

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50) o niskim cieple hydratacji, odpornego na korozję siarczanową oraz w przypadkach występowania kruszywa potencjalnie reaktywnego alkalicznie
 • wytwarzanie betonów do konstrukcji hydrotechnicznych (np. zapór wodnych) i morskich (np. nabrzeży) oraz obiektów budownictwa ekologicznego (np. oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i ekranów przeciwfiltracyjnych)
 • wytwarzanie betonów do konstrukcji i elementów monolitycznych
 • wytwarzanie betonów na budowle podziemne (np. przepusty, tunele)
 • wytwarzanie betonów do budynków inwentarskich (np. na posadzki, płyty obornikowe, przewody kominowe, ścianki oporowe)
 • wytwarzanie betonów architektonicznych (zwykłych i barwionych)

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Monolit CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA (pdf, 182.67 KB)
 • Certyfikat zgodności CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA dla cementowni Małogoszcz (pdf, 713.53 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA (pdf, 258.47 KB)
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA dla cementowni Małogoszcz (pdf, 102.23 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA dla cementowni Małogoszcz (pdf, 67.73 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA dla Cementowni Małogoszcz Wrzesień 2021 (pdf, 69.15 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA dla cementowni Małogoszcz - nieaktualna (pdf, 360.82 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA dla cementowni Małogoszcz archiwum (pdf, 234.72 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA dla cementowni Małogoszcz Sierpień 2021 (pdf, 74.42 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)