Cement MONOLIT

Cement MONOLIT

Cement hutniczy klasy wytrzymałości 42,5 N o niskim cieple hydratacji, wysokiej odporności siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów, przeznaczonych do betonów narażonych na działanie środowiska silnie agresywnego oraz wymagających wysokiej szczelności.
MONOLIT 42,5 N to cement hutniczy klasy wytrzymałości 42,5 N o składzie zgodnym z wymaganiami normy N-EN 197-1, charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie agresji siarczanowej, niskim ciepłem hydratacji oraz niską zawartością alkaliów

 

monolit-logo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Umożliwia wyprodukowanie betonów lub elementów prefabrykowanych o wysokiej szczelności i odporności na szkodliwe działanie środowisk agresywnych chemicznie (w tym szczególnie na korozję siarczanową).

Ogranicza ryzyko destrukcji i spękań betonu w przypadku wystąpienia w kruszywie reaktywnej krzemionki.

Za sprawą niskiego ciepła hydratacji zmniejsza ryzyko powstawania rys termicznych i skurczowych co umożliwia wykonywanie masywnych konstrukcji oraz zwiększa trwałość konstrukcji.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Zastosowanie

 • Do wytwarzania betonów i zapraw zgodnych z PN-EN 206-1, w tym także narażonych na agresję chemiczną (m.in. do wykonywania posadzek w budynkach inwentarskich, płyt obornikowych, przewodów kominowych, ścianek oporowych).
 • Do wytwarzania betonów do konstrukcji i elementów monolitycznych.
 • Do wytwarzania betonów do konstrukcji hydrotechnicznych (np. zapór wodnych) i morskich (np. nabrzeży) oraz obiektów budownictwa ekologicznego (np. oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i ekranów przeciwfiltracyjnych).
 • Do wytwarzania betonów na budowle podziemne (np. przepusty, tunele).
 • Do wytwarzania betonów na posadzki.
 • Do wytwarzania betonów architektonicznych.

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Monolit 42,5 (pdf, 182.67 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu archiwum (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat zgodności dla cementowni Małogoszcz CEM III/A 42,5N-LH /HSR/NA (pdf, 713.53 KB)
 • Cement certyfikaty ISO 9001 i 14001 (pdf, 5.08 MB)
 • Rekomendacja techniczna IBDiM CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA (pdf, 258.47 KB)
 • Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA cementownia Małogoszcz (pdf, 360.82 KB)
 • CEM III A 42,5 N-LH HSR NA Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz marzec 2019 (pdf, 83.83 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA archive (pdf, 883.01 KB)