Cement MONOLIT – produkcja betonu towarowego z Lafarge

Image
monolit-1.png

MONOLIT 42,5 to cement hutniczy klasy 42,5 rekomendowany do produkcji betonu towarowego. Charakteryzuje się niskim ciepłem hydratacji, wysoką odpornością na korozję siarczanową i niską zawartością alkaliów. 

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:


Cement MONOLIT 42,5 – CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA to niskoalkaliczny cement hutniczy o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, klasie wytrzymałości 42,5, niskim cieple hydratacji i odporności na siarczany. Sprzedawany luzem, jest przeznaczony w szczególności do produkcji betonów poddawanych działaniu środowiska silnie agresywnego oraz wymagających wysokiej szczelności.
 

Korzyści z zastosowania Cementu Hutniczego MONOLIT:

ogranicza do minimum ryzyko naprężeń termicznych w masywnych konstrukcjach,
pozwala przeprowadzać prace betoniarskie w podwyższonych temperaturach otoczenia,
zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję wywołaną reakcją alkalia-krzemionka oraz korozję siarczanową,
umożliwia produkcję betonów oraz elementów prefabrykowanych o wysokiej szczelności,
podnosi wytrzymałość betonu oraz zapraw w długich okresach dojrzewania,
zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych na stwardniałym betonie,
ogranicza występowanie wykwitów węglanowych,
poprawia urabialność mieszanki betonowej,
pozwala uzyskać jasną barwę zapraw i betonu, ułatwiając barwienie,

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Cechy Cementu Hutniczego MONOLIT:
 

 • bardzo niskie ciepło hydratacji,
 • wysoka odporność na agresję chemiczną (szczególnie siarczanową),
 • niska zawartość alkaliów (eq Na2O),
 • bardzo niski skurcz betonu,
 • duża szczelność zapraw i betonu,
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania,
 • bardzo dobra urabialność przygotowanej mieszanki,
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego,
 • bardzo jasna barwa uzyskiwanych zapraw i betonów.
   

Zastosowanie:
 

 • wytwarzanie betonów zgodnych z normą PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50) o niskim cieple
 • hydratacji, odpornych na korozję siarczanową oraz korozję w przypadkach występowania kruszywa potencjalnie reaktywnego alkalicznie,
 • wytwarzanie betonów do konstrukcji hydrotechnicznych (np. zapór wodnych) oraz morskich (np. nabrzeży) oraz obiektów
 • budownictwa ekologicznego (np. oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i ekranów przeciwfiltracyjnych),
 • wytwarzanie betonów do konstrukcji i elementów monolitycznych,
 • wytwarzanie betonów dla potrzeb budowli podziemnych (np. przepustów, tuneli),
 • wytwarzanie betonów narażonych na agresję chemiczną, np. w budynkach inwentarskich do posadzek, płyt obornikowych,
 • przewodów kominowych, ścianek oporowych itp.),
 • wytwarzanie betonów architektonicznych (zwykłych i barwionych).

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement hutniczy PN-B-19707 – CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA

Warunki stosowania

Cement MONOLIT 42,5 przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement MONOLIT objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM dla cementu CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Produkty powiązane

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge