Cement Konstrukcyjny


Cement KONSTRUKCYJNY – CEM II/B-V 42,5R to cement przeznaczony do elementów konstrukcyjnych. Wyróżnia się bardzo dobrą urabialnością zapraw i mieszanek betonowych. Zmniejsza zużycie cementu oraz skraca czas inwestycji, co obniża koszty budowy.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Apartamentowiec Złota 44 - Warszawa

Zarekomendowaliśmy i dostarczyliśmy innowacyjny produkt do stosowania na podkłady podłogowe - Agilia™ Sols A.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

trwałość elementów konstrukcyjnych
wysoka wytrzymałość wczesna
możliwość stosowania we wszystkich klasach ekspozycji
bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
po 48h~60% wytrzymałości
mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty budowy
skraca czas realizacji inwestycji
poprawia komfort pracy

Cement Konstrukcyjny to cement do elementów konstrukcyjnych.
 

Cechy produktu:
 

 • stworzony do odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych
 • idealny do betonów o wysokich wytrzymałościach do klasy C40/50
 • pozwala szybko rozdeskować elementy
 • pozwala na realizacje prac budowlanych w napiętym harmonogramie robót
 • umożliwia zmniejszenie ilości cementu w mieszance betonowej i zaprawach
 • skraca czas przygotowania mieszanki betonowej
 • ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej 

 

Zastosowanie:
 

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • betony konstrukcyjne (wieńce, belki i nadproża)
 • ławy fundamentowe
 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • prefabrykaty drobnowymiarowe (bloczki, pustaki) dojrzewające w warunkach otoczenia
 • stabilizacje gruntów i chude betony
 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement Konstrukcyjny to cement portlandzki popiołowy EN-197-1 – CEM II/B-V 42,5R.

Warunki stosowania

Cement Konstrukcyjny przy dozowaniu zgodnym z normą PN-EN 206+A1:2016-12 może być stosowany w większości klas ekspozycji – oddziaływania środowiska na beton, z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 tj. agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego) oraz z wyjątkiem klas ekspozycji XF2, XF3 oraz XF4, tj. nie powinien być stosowany w warunkach umiarkowanego i silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również z solami odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Konstrukcyjny objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU.

Opakowanie

Cement Konstrukcyjny dostępny jest w 22,5-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1260 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu oraz gwarantujące redukcję chromu (VI):

 1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed odpadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Produkty powiązane


 


Zostań certyfikowanym wykonawcą i zyskaj:
 

 • Certyfikat potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji

 • Doradztwo i wsparcie techniczne

 • Rekomendację Twojej firmy na stronie Lafarge

 • Szkolenia produktowe, techniczne oraz eventy integracyjne

 • Palety testowe produktów Lafarge

 • ... i wiele więcej!


Dowiedz się więcej >>