Cement Konstrukcyjny – wytrzymałe i trwałe konstrukcje z Lafarge

 

Cement wchodzący w skład mieszanek przeznaczonych na budowlane elementy konstrukcyjne powinien odznaczać się wysoką wytrzymałością oraz trwałością. Takim produktem jest Cement Konstrukcyjny o oznaczeniu normowym EN 197-1 CEM II/B-V 42,5 R, który zapewnia doskonałą urabialność i plastyczność mieszanki.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:


Cement Konstrukcyjny jest wieloskładnikowym cementem portlandzkim dostarczanym przez producenta w workach o pojemności 22,5 kg. Jest przeznaczony w szczególności do elementów konstrukcyjnych, ale nadaje się także do innych zastosowań. Wyróżnia się bardzo dobrą plastycznością i urabialnością, a dzięki odpowiednio zaprojektowanym parametrom pozwala na zużycie materiału w mniejszych ilościach, wpływając na obniżenie kosztów budowy.
 

Korzyści z zastosowania Cementu Konstrukcyjnego:

gwarantuje bardzo dobrą urabialność i plastyczność,
umożliwia uzyskanie betonów o wyższej klasie wytrzymałości,
zapewnia możliwość stosowania we wszystkich klasach ekspozycji,
ułatwia rozprowadzanie mieszanki po szalunku oraz powierzchniach poziomych,
ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej,
poprawia komfort pracy,
przyspiesza realizację inwestycji dzięki krótkiemu czasowi przygotowania mieszanki oraz wysokiej wytrzymałości wczesnej (uzyskuje 60% wytrzymałości już po 48 h!),
pozwala na zmniejszenie ilości cementu w mieszance betonowej i zaprawach, przyczyniając się do obniżenia kosztów budowy.

Cechy Cementu Konstrukcyjnego:

 

 • parametry pozwalające na użycie do wytwarzania mieszanek betonowych o wytrzymałości do klasy C40/50,
 • umożliwia szybkie usunięcie deskowań,
 • pozwala na zmniejszenie ilości cementu w mieszance betonowej i zaprawach,
 • ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej,
 • skraca czas przygotowania mieszanki betonowej.

 

Zastosowanie:
 

 • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50),
 • betony przeznaczone na konstrukcje wieńców, belek i nadproży,
 • betony przeznaczone na ławy fundamentowe,
 • posadzki i jastrychy, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne,
 • elementy prefabrykowane drobnowymiarowe (bloczki, pustaki) dojrzewające w warunkach otoczenia,
 • zaprawy tynkarskie zewnętrzne i wewnętrzne,
 • stabilizacja gruntów oraz chude betony.

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement Konstrukcyjny to cement portlandzki popiołowy EN-197-1 – CEM II/B-V 42,5R.

Warunki stosowania

Cement Konstrukcyjny przy dozowaniu zgodnym z normą PN-EN 206+A1:2016-12 może być stosowany w większości klas ekspozycji – oddziaływania środowiska na beton, z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 tj. agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego) oraz z wyjątkiem klas ekspozycji XF2, XF3 oraz XF4, tj. nie powinien być stosowany w warunkach umiarkowanego i silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również z solami odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Konstrukcyjny objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU.

Opakowanie

Cement Konstrukcyjny dostępny jest w 22,5-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1260 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu oraz gwarantujące redukcję chromu (VI):

 1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed odpadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Produkty powiązane

Artykuły

slide left
slide right

Zrównoważony rozwój Lafarge