Cement Konstrukcyjny


Cement KONSTRUKCYJNY – CEM II/B-V 42,5R to cement przeznaczony do elementów konstrukcyjnych. Wyróżnia się bardzo dobrą urabialnością zapraw i mieszanek betonowych. Zmniejsza zużycie cementu oraz skraca czas inwestycji, co obniża koszty budowy.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

Mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty budowy
Poprawia komfort pracy dzięki świetnej urabialności
Skraca czas realizacji inwestycji dzięki szybkiemu twardnieniu
Trwałość elementów konstrukcyjnych
Wysoka wytrzymałość wczesna
Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
Po 48h~60% wytrzymałości

Cement Konstrukcyjny to cement do elementów konstrukcyjnych.
 

Cechy produktu:
 

 • stworzony do odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych,
 • idealny do betonów o wysokich wytrzymałościach do klasy C40/50,
 • pozwala szybko rozdeskować elementy,
 • pozwala na realizacje prac budowlanych w napiętym harmonogramie robót,
 • umożliwia zmniejszenie ilości cementu w mieszance betonowej i zaprawach,
 • skraca czas przygotowania mieszanki betonowej,
 • ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej. 

 

Zastosowanie:
 

 • elementy betonowe i żelbetowe w budynkach (np. fundamenty, słupy, stropy, płyty, belki, wieńce, schody),
 • betony klas wytrzymałości od B20 do B50,
 • fundamenty punktowe pod taras,
 • fundamenty liniowe pod płoty i inne elementy,
 • posadzki, tarasy, wylewki betonowe,
 • małe prefabrykaty, donice, ozdoby,
 • płyty garażowe.

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement Konstrukcyjny to cement portlandzki popiołowy EN-197-1 – CEM II/B-V 42,5R.

Warunki stosowania

Cement Konstrukcyjny przy dozowaniu zgodnym z normą PN-EN 206+A1:2016-12 może być stosowany w większości klas ekspozycji – oddziaływania środowiska na beton, z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 tj. agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego) oraz z wyjątkiem klas ekspozycji XF2, XF3 oraz XF4, tj. nie powinien być stosowany w warunkach umiarkowanego i silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również z solami odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Konstrukcyjny objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU.

Opakowanie

Cement Konstrukcyjny dostępny jest w 22,5-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1260 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu oraz gwarantujące redukcję chromu (VI):

 1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed odpadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Produkty powiązane

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge