Cement HSR 52,5

Cement HSR 52,5

Cement do zadań specjalnych
HSR 52,5 N to cement portlandzki klasy wytrzymałości 52,5 N o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów.

 

hsr-52-logo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Doskonałe parametry mechaniczne umożliwia wyprodukowanie betonu i elementów prefabrykowanych o podwyższonych parametrach mechanicznych, przeznaczonych do użytkowania w środowiskach agresywnych chemicznie.

Wysoka odporność na agresję chemiczną znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia korozji betonu wskutek reakcji alkaliów z reaktywną krzemionką zawartą w kruszywie.

Duża wytrzymałość zmniejsza ryzyko powstawania spękań betonu powodujących utratę nośności konstrukcji.

Trwałość zmniejsza ryzyko powstawania rys skurczowych i umożliwia wykonywanie masywnych konstrukcji dzięki właściwemu poziomowi wydzielanego ciepła.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4216 cm²/g

Początek czasu wiązania

249 min

Koniec czasu wiązania

320 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

30,6 Mpa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

60,9 MPa

Gęstość właściwa

3,23 g/cm³

Wodożądność

29,80%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,66%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,060%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,14%

Zawartość Al2O3

3,91%

Zawartość C3A

1,57%

Zawartość C4AF + 2C3A

18,7%

Zawartość C3S

48,1%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • do wytwarzania betonów mostowych klasy B45 i wyższej,
 • do wykonywania nawierzchni drogowych i lotniskowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych,
 • do wykonywania obiektów hydrotechnicznych, infrastrukturalnych oraz budownictwa ekologicznego (np. składowisk odpadów czy oczyszczalni ścieków),
 • do wykonywania konstrukcji budowli, prefabrykatów żelbetowych i sprężonych narażonych na działanie środowisk agresywnych (takich jak woda morska, ścieki komunalne i przemysłowe czy wody podziemne).

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu HSR 52,5 (pdf, 197.84 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat zgodności dla cementowni Kujawy CEM I 52,5 N - SR3/NA (pdf, 1.46 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM I 52,5 N - SR3 (pdf, 1.32 MB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 419.69 KB)
 • Certificate 486 Lafarge cement CEM I 52,5 N SR3 (pdf, 593.6 KB)
 • Rekomendacja IBDiM HSR 42,5 i 52,5 (pdf, 2.82 MB)
 • Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 52,5 N - SR3/NA cementownia Kujawy (pdf, 169.84 KB)
 • CEM I 52,5 N - SR3/NA Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy luty 2019 (pdf, 81.21 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)