Cement HSR 42,5

Cement HSR 42,5

Cement HSR 42,5 – CEM I 42,5 N – SR 3/NA to cement portlandzki wyprodukowany z klinkieru cementu portlandzkiego o zawartości C3A nieprzekraczającej 3% masy o klasie wytrzymałości 42,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N), odporny na siarczany (SR), niskoalkaliczny (NA) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Zastosowanie tego cementu m.in. zwiększa odporność betonów na korozję i zmniejsza ryzyko powstawania spękań betonu powodujących utratę nośności konstrukcji.

hsr-42-logo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu:

zwiększa odporność betonów na korozję siarczanową oraz korozję wywołaną reakcją alkalia-krzemionka

zmniejsza ryzyko powstawania spękań betonu powodujących utratę nośności konstrukcji

wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

HSR 42,5 to cement portlandzki klasy wytrzymałości 42,5 N o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów.

 

Cechy produktu:

 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • niska zawartość alkaliów (eq Na2O)
 • niska zawartość glinianu trójwapniowego C3A 
 • normalna dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania

 

 

Zastosowanie:

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C25/30 i wyższe), w tym betonu odpornego na korozję siarczanową oraz w przypadkach występowania kruszywa potencjalnie reaktywnego alkalicznie
 • wykonywanie konstrukcji mostowych oraz prefabrykatów tam wykorzystywanych
 • wykonywanie nawierzchni drogowych i lotniskowych
 • wykonywanie posadzek w budowlach inwentarskich bezpośrednio związanych z hodowlą zwierząt
 • wykonywanie elementów konstrukcyjnych budowli, prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, narażonych na działanie środowisk agresywnych
 • wykonywanie obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych oraz budownictwa ekologicznego (np. składowisk odpadów czy oczyszczalni ścieków)

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu HSR 42,5 (pdf, 206.21 KB)
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 42,5 N-SR 3 dla cementowni Kujawy (pdf, 107.74 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 42,5 N-SR 3 dla cementowni Kujawy (pdf, 89.77 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM I 42,5 N - SR3/NA (pdf, 316.21 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 N - SR3/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 65.44 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 N - SR3/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 55.51 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5 N-SR3_NA dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 75.81 KB)
 • Quality Certificate CEM I 42,5 N-SR3_NA of Cement Kujawy Cement Plant August 2021 (pdf, 71.86 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat zgodności CEM I 42,5 N-SR 3/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 119.88 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 42,5 N-SR 3 dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 107.56 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 N - SR3/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 72.08 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 N - SR3/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 329.68 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5 N-SR3_NA dla Cementowni Kujawy Lipiec 2021 (pdf, 315.55 KB)
 • Quality Certificate CEM I 42,5 N-SR3_NA of Cement Kujawy Cement Plant July 2021 (pdf, 322.13 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)