Cement HSR 42,5

Cement HSR 42,5

Cement do zadań specjalnych
HSR 42,5 to cement portlandzki klasy wytrzymałości 42,5 N o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów.

hsr-42-logo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Wysoka odporność na działanie agresji siarczanowej

Niska zawartość alkaliów

Niskie ryzyko tworzenia spękań

Doskonały do zastosowania w środowiskach agresywnych chemicznie

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Zastosowanie

 • do konstrukcji mostowych,
 • do nawierzchni drogowych i lotniskowych,
 • do obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych oraz budownictwa ekologicznego (np. składowisk odpadów czy oczyszczalni ścieków),
 • do konstrukcji budowli, prefabrykatów żelbetowych i sprężonych narażonych na działanie środowisk agresywnych,
 • do posadzek w budowlach inwentarskich bezpośrednio związanych z hodowlą zwierząt.

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu HSR 42,5 (pdf, 206.21 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu archiwum (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat zgodności dla cementowni Kujawy CEM I 42,5 N-SR 3/NA (pdf, 1.46 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM I 42,5 N-SR 3 (pdf, 1.35 MB)
 • Rekomendacja IBDiM HSR 42,5 i 52,5 (pdf, 2.82 MB)
 • Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 N - SR3/NA cementownia Kujawy (pdf, 168.64 KB)
 • CEM I 42,5 N - SR3/NA Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy marzec 2019 (pdf, 75.46 KB)
 • CEM I 42,5 N - SR3/NA Quality Certificate of Cement Kujawy Cement Plant March 2019 (pdf, 72.58 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA archive (pdf, 883.01 KB)