Cement Ekspert®

Cement Ekspert® jest cementem workowanym najczęściej wybieranym do posadzek, o klasie wytrzymałości 42,5 MPa. Podkład podłogowy na bazie cementu Ekspert® charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi na odrywanie, co jest istotne przy doborze okładziny wierzchniej.

Korzyści z zastosowania produktu

Oszczędność umożliwia zmniejszenie udziału cementu zachowując parametry wytrzymałościowe betonu i zaprawy

Skraca czas realizacji inwestycji dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości, pozwala na realizacje prac budowlanych w napiętym harmonogramie robót

Uzyskanie betonów o wyższej klasie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie (ważna cecha przy potrzebie uzyskania wysokiej odporności na zrywanie)

Ułatwia wykonywanie prac rozprowadzanie mieszanki po szalunku oraz powierzchniach poziomych, a także jej zagęszczanie

Bardzo dobrze obrabia się poprzez zacieranie mechaniczne

Umożliwia prowadzenie prac w okresie obniżonych temperatur

Posiada dodatkowy przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne:

Właściwości fizyko-chemiczne

produktu (wartości średnie)*

 

wytwarzanego

w cementowni

Kujawy

 

wytwarzanego

w cementowni

Małogoszcz

Powierzchnia właściwa

4674 cm2/g

4689 cm2/g

Początek czasu wiązania

210 min

262 min

Stałość objętości (rozszerzalność)

0,60 mm

0,70 mm

Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

26,2 MPa

27,3 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

51,9 MPa

56,7 MPa

Zawartość siarczanów SO3

2,69%

2,7%

Zawartość chlorków Cl-

0,067%

0,058%

* Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie:

 • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej, klas C16/20 – C40/50
 • betony na konstrukcje stropów, wieńców i belek, schodów i nadproży
 • fundamenty
 • posadzki i silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • prefabrykacja
 

Do pobrania

 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Karta produktowa cementu Ekspert (pdf, 195.74 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM II B-V 42,5 N (pdf, 724.85 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II B-V 42,5 N (pdf, 1.35 MB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N cementownia Małogoszcz (pdf, 261.16 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N cementownia Kujawy (pdf, 1.21 MB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz za wrzesień 2017 (pdf, 214.6 KB)
 • CEM II B-V 42,5N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 390.26 KB)