Cement DYNAMIK SP

Image
dynamik_sp-1.png

Cement DYNAMIK SP to ekologiczne rozwiązanie dla prefabrykacji wielkogabarytowej zapewniające niższy, bo o około 20 ślad węglowy w stosunku do cementów o podobnych parametrach CEM I. Zastosowanie tego cementu m.in. zapewnia szybszą dynamikę narastania wytrzymałości „R” oraz lepszą reologię mieszanki betonowej. Cement Dynamik SP zapewnia ponadto jaśniejszą barwę wyrobów betonowych.
 
CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 52,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu

zapewnia niższy o ok. 20% ślad węglowy

w porównaniu do cementów o podobnych parametrach CEM I.

optymalizuje proces produkcyjny

przyspiesza rotację form oraz skraca czas potrzebny do zwolnienia naciągów przy produkcji elementów sprężanych.

pozwala uzyskać lepszą jakość powierzchni licowej elementów betonowych
poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego
pozwala uzyskać jaśniejsze zabarwienie elementu prefabrykowanego
w porównaniu do cementów o podobnych parametrach CEM I.

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

Cement DYNAMIK SP do prefabrykatów wyróżnia się wysoką klasą wytrzymałości 52,5 R, dzięki czemu jest idealny do szerokiego zastosowania w prefabrykacji.

Technologia prefabrykacji skupia się na tym, aby w krótkim czasie utrzymać wytrzymałości pozwalające na bezpieczne operacje z wyprodukowanymi elementami. Dzięki cementowi DYNAMIK SP zwiększona zostaje wydajność produkcji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, co jest osiągane między innymi poprzez przyspieszenie rotacji form oraz zwolnienie naciągu strun.

W procesie produkcyjnym ważna jest również ekologia i dążenie do obniżenia emisji CO2. Oferta Lafarge stale wzbogacana jest o produkty, dzięki którym możliwa jest redukcja śladu węglowego w powstających budynkach. Cement DYNAMIK SP wyróżnia się niższym o około 20 śladem węglowym w stosunku do cementów o podobnych parametrach CEM I.

Redukcja CO2 jest efektem optymalizacji receptury, procesu produkcyjnego oraz użycia materiałów naturalnego pochodzenia posiadających najniższy ślad węglowy.

 

Cechy produktu:
 

 • krótki czas wiązania
 • bardzo wysokie wytrzymałości wczesne
 • wysokie wytrzymałości w okresie normowym
 • wysoki stopień rozdrobnienia
 • jasny kolor
   

Zastosowanie:
 

 • produkcji sprężanych prefabrykatów wielkogabarytowych, dojrzewających w warunkach naturalnych oraz w podwyższonej lub obniżonej temperaturze
  wytwarzania betonów o wysokiej wytrzymałości BWW
 • do produkcji prefabrykowanych elementów konstrukcji mostowych
 • wytwarzania betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW
 • wytwarzania betonu komórkowego produkcji dachówki cementowej

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne
 

Właściwości fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Wartość

Wodożądność

31,4

Początek czasu wiązania

197 min

Koniec czasu wiązania

267 min

Gęstość właściwa

2,95 g/cm3

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5459 cm2/g

Rs1

21,8 MPa

Rs2

36,1 MPa

Rs28

61,5 MPa

* Podane wartości są wartościami średnimi za okres 6 m-cy 2020 roku. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R.

Warunki stosowania

Cement wieloskładnikowy Dynamik SP przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206-1 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji – oddziaływania środowiska na beton, z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 tj. agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego).

Cement Dynamik SP produkowany jest z naturalnych i przetworzonych surowców, w związku z czym możliwe są niewielkie różnice w jego parametrach i kolorystyce w przypadku produktów pochodzących z różnych zakładów.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM RT/2009-03-0022 dla cementu Dynamik SP dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Produkty powiązane

Artykuły

slide left
slide right

Zrównoważony rozwój Lafarge