Cement DYNAMIK SP

Cement DYNAMIK SP

Cement DYNAMIK SP to ekologiczne rozwiązanie dla prefabrykacji wielkogabarytowej zapewniające niższy, bo o około 20% ślad węglowy w stosunku do cementów o podobnych parametrach CEM I. Zastosowanie tego cementu m.in. zapewnia szybszą dynamikę narastania wytrzymałości „R” oraz lepszą reologię mieszanki betonowej. Cement Dynamik SP zapewnia ponadto jaśniejszą barwę wyrobów betonowych.
 
CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 52,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

lafarge dynamik sp logo cementu

 

zapewnia niższy o ok. 20% ślad węglowy W porównaniu do cementów o podobnych parametrach CEM I.

optymalizuje proces produkcyjny Przyspiesza rotację form oraz skraca czas potrzebny do zwolnienia naciągów przy produkcji elementów sprężanych.

pozwala uzyskać lepszą jakość powierzchni licowej elementów betonowych

poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego

pozwala uzyskać jaśniejsze zabarwienie elementu prefabrykowanego W porównaniu do cementów o podobnych parametrach CEM I.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

 

Cement DYNAMIK SP do prefabrykatów wyróżnia się wysoką klasą wytrzymałości 52,5 R, dzięki czemu jest idealny do szerokiego zastosowania w prefabrykacji.

Technologia prefabrykacji skupia się na tym, aby w krótkim czasie utrzymać wytrzymałości pozwalające na bezpieczne operacje z wyprodukowanymi elementami. Dzięki cementowi DYNAMIK SP zwiększona zostaje wydajność produkcji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, co jest osiągane między innymi poprzez przyspieszenie rotacji form oraz zwolnienie naciągu strun.

W procesie produkcyjnym ważna jest również ekologia i dążenie do obniżenia emisji CO2. Oferta Lafarge stale wzbogacana jest o produkty, dzięki którym możliwa jest redukcja śladu węglowego w powstających budynkach. Cement DYNAMIK SP wyróżnia się niższym o około 20% śladem węglowym w stosunku do cementów o podobnych parametrach CEM I.

Redukcja CO2 jest efektem optymalizacji receptury, procesu produkcyjnego oraz użycia materiałów naturalnego pochodzenia posiadających najniższy ślad węglowy.

 

Cechy produktu:

 • krótki czas wiązania
 • bardzo wysokie wytrzymałości wczesne
 • wysokie wytrzymałości w okresie normowym
 • wysoki stopień rozdrobnienia
 • jasny kolor

Zastosowanie:

 • produkcji sprężanych prefabrykatów wielkogabarytowych, dojrzewających w warunkach naturalnych oraz w podwyższonej lub obniżonej temperaturze
  wytwarzania betonów o wysokiej wytrzymałości BWW
 • do produkcji prefabrykowanych elementów konstrukcji mostowych
 • wytwarzania betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW
 • wytwarzania betonu komórkowego produkcji dachówki cementowej

 

 

Parametry techniczne

Właściwości fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*:

wytwarzanego w cementowni Małogoszcz

Wodożądność

31,4%

Początek czasu wiązania

197 min

Koniec czasu wiązania

267 min

Gęstość właściwa

2,95 g/cm3

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5459 cm2/g

Rs1

21,8 MPa

Rs2

36,1 MPa

Rs28

61,5 MPa

  

* Podane wartości są wartościami średnimi za okres 6 m-cy 2020 roku. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Dynamik SP CEM II A-M (S-LL) 52,5 R (pdf, 322.76 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 82.93 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.88 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/A-M (S-LL) 52,5R dla Cementowni Małogoszcz Wrzesień 2021 (pdf, 66.31 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 R dla cementowni Małogoszcz - nieaktualny od 18.05.2021 (pdf, 73.39 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/A-M(S_LL) 52,5R dla cementowni Małogoszcz Sierpień 2021 (pdf, 66.44 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)