Cement DYNAMIK

Cement DYNAMIK

Cement do prefabrykatów o podwyższonych parametrach
Cement klasy wytrzymałości 52,5 N idealny do szerokiego zastosowania w prefabrykacji

Dynamik logo

 

Korzyści z zastosowania produktu

Optymalizuje proces produkcyjny poprzez przyspieszenie rotacji form oraz skrócenie czasu potrzebnego do zwolnienia naciągów przy produkcji elementów sprężanych.

Poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego.

Pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie elementu przy mniejszym dozowaniu barwników w porównaniu do cementów z grupy CEM.

Eliminacja wykwitów wapiennych na kostce.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

 

Zastosowanie

 • Do produkcji sprężanych prefabrykatów wielkogabarytowych, dojrzewających w warunkach naturalnych oraz w podwyższonej lub obniżonej temperaturze.
 • Do wytwarzania betonów o wysokiej wytrzymałości wczesnej do produkcji prefabrykowanych elementów konstrukcji mostowych.
 • Do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych, np. kostki brukowej (warstwa wierzchnia i konstrukcyjna), płyt ażurowych, obrzeży i krawężników.
 • Do wytwarzania betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW.
 • Do wytwarzania betonu komórkowego.
 • Do produkcji dachówki cementowej.

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Dynamik (pdf, 205.47 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu archiwum (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM II A-M (S-LL) 52,5 N (pdf, 730.84 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II A-M (S-LL) 52,5 N (pdf, 1.35 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM II A-M (S-LL) 52,5 N (pdf, 2.17 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N cementownia Małogoszcz (pdf, 227.71 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N cementownia Kujawy (pdf, 1.2 MB)
 • CEM II A-M (S-LL) 52,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz marzec 2019 (pdf, 61.81 KB)
 • CEM II A-M (S-LL) 52,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy marzec 2019 (pdf, 64.3 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA archive (pdf, 883.01 KB)