Cement Dynamik CEM II/A-M (S-LL) 52,5N

eco epd logoeco epd logo

Główne zastosowania

 • produkcja prefabrykatów wielkowymiarowych i sprężonych;
 • produkcja suchych mieszanek;
 • produkcja betonu komórkowego.
Image
Cement TURBO CEM I 52,5 R

Cement DYNAMIK SP - CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R to ekologiczne rozwiązanie dla prefabrykacji wielkogabarytowej zapewniające znacznie niższy ślad węglowy w stosunku do cementów CEM I 52,5 R o podobnych parametrach Zastosowanie tego cementu pozwala na całkowitą rezygnację ze stosowania CEM I 52,5 R przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawie cech fizykochemicznych betonów, zapraw i suchych mieszanek.
 

Opis produktu


Cement DYNAMIK – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy wytrzymałości 52,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej (N) spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Cement dedykowany jest do użycia w miejscach, gdzie kluczowe jest uzyskanie wysokich parametrów w krótkim okresie czasu czyli min. prefabrykaty wielkowymiarowe, elementy sprężone, produkcja suchych mieszanek i betonu komórkowego.

 

Korzyści z zastosowania cementu wieloskładnikowego DYNAMIK

Zmniejsza obciążenie dla środowiska (ok 20% niższy ślad węglowy*)
Pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach certyfikacji BREAM, LEAD i podobnych
Skraca czas do rozformowania, przenoszenia i transportu elementów
Pozwala na zmniejszenie powierzchni magazynowej
Pozwala na szybszą rotację form
Poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego
Ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
Ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych w stwardniałym betonie
Zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu
Ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)
Pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie wyrobu
Możliwość stosowania w obiektach inzynierii drogowej, mostowej i kolejowej ( na podstawie Rekomendacji Technicznej IBDiM)

 

Cechy cementu wieloskładnikowego DYNAMIK

 

 • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa,
 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania (ok. 19 MPa po 24 godz),
 • krótki czas wiązania,
 • duża uniwersalność stosowania (dopuszczony we wszystkich klasach ekspozycji oprócz XA2 i XA3),
 • jasna barwa,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • ograniczony skurcz,
 • optymalna krzywa uziarnienia i wysoki stopień rozdrobnienia,
 • wysoka stabilność i powtarzalność parametrów.
   

Zastosowanie cementu wieloskładnikowego DYNAMIK
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o wysokich wytrzymałościach wczesnych niezależnie od warunków dojrzewania,
 • produkcja suchych mieszanek,
 • wytwarzanie betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW,
 • wytwarzanie betonu komórkowego,
 • produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych (zwykłych i barwionych) np. kostki brukowej (warstwa wierzchnia i konstrukcyjna), płyt ażurowych, obrzeży i krawężników,
 • produkcja dachówki cementowej,
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265,
 • obiekty i elementy inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej (na podstawie Rekomendacji Technicznej IBDiM).

 

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

CEM II/A-M(S-LL) 52,5N

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement Dynamik CEM II/A-M(S-LL) 52,5N przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge