Cement DYNAMIK

Cement DYNAMIK

Cement DYNAMIK – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 52,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. skraca czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej. Skróceniu ulega także czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów. Użycie tego cementu poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego.

Dynamik logo

 

Korzyści z zastosowania produktu:

skraca czas składowania prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej - zmniejszenie powierzchni magazynowej

skraca czas budowy (poprzez wcześniejsze rozdeskowanie) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)

poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego

pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie elementu prefabrykowanego przy mniejszym dozowaniu barwników

ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych

ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu

ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

 

Cement do prefabrykatów o podwyższonych parametrach klasy wytrzymałości 52,5 N idealny do szerokiego zastosowania w prefabrykacji.

Cechy produktu:

 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania
 • jasna barwa
 • wysokie ciepło hydratacji
 • krótki czas wiązania
 • ograniczony skurcz
 • bardzo wysoki stopień rozdrobnienia
 • wysokie wytrzymałości normowe

Zastosowanie:

 • produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych (zwykłych i barwionych) np. kostki brukowej (warstwa wierzchnia i konstrukcyjna), płyt ażurowych, obrzeży i krawężników
 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o wysokich wytrzymałościach wczesnych, dojrzewających w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury
 • produkcja suchych mieszanek
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C40/50 i wyższe)
 • wytwarzanie betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW
 • wytwarzanie betonu komórkowego
 • produkcja dachówki cementowej

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Dynamik CEM II A-M (S-LL) 52,5 N (pdf, 205.47 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N dla cementowni Kujawy (pdf, 85.66 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM II A-M (S-LL) 52,5 N (pdf, 370.07 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N dla cementowni Kujawy (pdf, 53.95 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II AM (S-LL) 52,5N dla Cementowni Kujawy Wrzesień 2021 (pdf, 58.83 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 97.64 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N dla cementowni Małogoszcz - ważna do 2.05.2016 (pdf, 227.71 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N dla cementowni Małogoszcz - ważna do 2.06.2020 (pdf, 199.07 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N dla cementowni Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 49.52 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II AM (S-LL) 52,5N dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 58.9 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N dla cementowni Małogoszcz - archiwum (pdf, 730.84 KB)