Cement DYNAMIK – prefabrykaty o podwyższonych parametrach z Lafarge

Image
dynamik-1.png

Cement DYNAMIK – CEM II/A-M (S-LL) to produkt przeznaczony do wytwarzania prefabrykatów o podwyższonych parametrach, betonu oraz suchych mieszanek. Pozwala na skrócenie czasu produkcji i składowania prefabrykatów oraz poprawia estetykę powierzchni gotowych elementów prefabrykowanych.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:


Sprzedawany luzem Cement DYNAMIK – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N to wieloskładnikowy cement portlandzki o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Ze względu na szybkie osiąganie wytrzymałości transportowych prefabrykatów i mieszanek produkowanych przy jego użyciu proces wytwarzania i magazynowania prefabrykatów ulega skróceniu, podobnie jak proces budowy przy użyciu mieszanek z Cementem Dynamik.
 

Korzyści z zastosowania cementu wieloskładnikowego DYNAMIK:

skraca czas składowania prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej - zmniejszenie powierzchni magazynowej
skraca czas budowy (poprzez wcześniejsze rozdeskowanie) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)
poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego
pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie elementu prefabrykowanego przy mniejszym dozowaniu barwników
ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu
ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Cechy cementu wieloskładnikowego DYNAMIK:

 

 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania
 • jasna barwa
 • wysokie ciepło hydratacji
 • krótki czas wiązania
 • ograniczony skurcz
 • bardzo wysoki stopień rozdrobnienia
 • wysokie wytrzymałości normowe
   

Zastosowanie:
 

 • produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych (zwykłych i barwionych) np. kostki brukowej (warstwa wierzchnia i konstrukcyjna), płyt ażurowych, obrzeży i krawężników
 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o wysokich wytrzymałościach wczesnych, dojrzewających w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury
 • produkcja suchych mieszanek
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C40/50 i wyższe)
 • wytwarzanie betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW
 • wytwarzanie betonu komórkowego
 • produkcja dachówki cementowej

 

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N.

Warunki stosowania

Cement DYNAMIK przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 w przypadku agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM dla cementu DYNAMIK – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Produkty powiązane

Zrównoważony rozwój Lafarge