Cement DYNAMIK

Cement DYNAMIK

Cement do prefabrykatów o podwyższonych parametrach
Cement klasy wytrzymałości 52,5 N idealny do szerokiego zastosowania w prefabrykacji

Dynamik logo

 

Korzyści z zastosowania produktu

Optymalizuje proces produkcyjny poprzez przyspieszenie rotacji form oraz skrócenie czasu potrzebnego do zwolnienia naciągów przy produkcji elementów sprężanych.

Poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego.

Pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie elementu przy mniejszym dozowaniu barwników w porównaniu do cementów z grupy CEM.

Eliminacja wykwitów wapiennych na kostce.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4891 cm2/g

5262 cm2/g

Początek czasu wiązania

173 min

206 min

Koniec czasu wiązania

225 min

274 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

32,1 MPa

33,4 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

60,0 MPa

59,7 MPa

Gęstość właściwa

3,10 g/cm3

3,04 g/cm3

Wodożądność

30,10%

29,90%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

3,31%

3,21%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,063%

0,076%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,53%

0,84%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • Do produkcji sprężanych prefabrykatów wielkogabarytowych, dojrzewających w warunkach naturalnych oraz w podwyższonej lub obniżonej temperaturze.
 • Do wytwarzania betonów o wysokiej wytrzymałości wczesnej do produkcji prefabrykowanych elementów konstrukcji mostowych.
 • Do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych, np. kostki brukowej (warstwa wierzchnia i konstrukcyjna), płyt ażurowych, obrzeży i krawężników.
 • Do wytwarzania betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW.
 • Do wytwarzania betonu komórkowego.
 • Do produkcji dachówki cementowej.

 

 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu Dynamik (pdf, 205.47 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM II A-M (S-LL) 52,5 N (pdf, 730.84 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II A-M (S-LL) 52,5 N (pdf, 1.35 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM II A-M (S-LL) 52,5 N (pdf, 2.17 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N cementownia Małogoszcz (pdf, 227.71 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-M (S-LL) 52,5 N cementownia Kujawy (pdf, 1.2 MB)
 • CEM II A-M (S-LL) 52,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 59.83 KB)
 • CEM II A-M (S-LL) 52,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 64.09 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)