Cement CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA

Cement CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA

Cement pucolanowy – CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA o klasie wytrzymałości 32,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1 przeznaczony jest do przygotowywania betonu, zapraw zaczynu i innych mieszanek budowlanych niezbędnych w pracach budowlanych. Zastosowanie tego cementu znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych, nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia.

Korzyści z zastosowania produktu:

znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement pucolanowy CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia.

 

Cechy produktu:

 • znacznie wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • bardzo niskie ciepło hydratacji
 • bardzo niski skurcz
 • duża zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • bardzo korzystna struktura ziarnistości
 • najciemniejsza barwa
 

Zastosowanie:

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C20/35)
 • zaprawy murarskie i tynkarskie w drobnych pracach remontowe
 • stabilizacje gruntu
 • podsypki cementowo-piaskowe
 • chude betony
 

Dokumenty do pobrania

 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 89.77 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 81.5 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 70.63 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 64.5 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)