Cement KONKRET ECO CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA

Cement KONKRET ECO CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA

Cement KONKRET ECO – CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA to cement pucolanowy o klasie wytrzymałości 42,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1 i PN-B-19707:2013-10. Jest to cement o niskiej zawartości alkaliów NA i niskim cieple hydratacji LH. Przeznaczony jest między innymi do wytwarzania betonu zwykłego klas od C8/10 do C30/37 oraz do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich i betonów samozagęszczalnych. Cechuje się niskim ciepłem hydratacji, co znacznie ogranicza ryzyko powstawania rys skurczowych.

logo konkret eco lafarge

 

Korzyści z zastosowania produktu:

znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement pucolanowy KONKRET ECO – CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia. Użycie cementu KONKRET EGO zapewnia zwiększenie odporności betonu i zapraw na działanie środowisk agresywnych chemiczne, a także poprawia szczelność betonu.

Zaletą produktu jest niska zawartość akaliów, co jest istotne przy produkcji betonu z udziałem kruszyw reaktywnych. Dochodzi do tego również niskie ciepło hydratacji LH, dzięki czemu KONKRET ECO obniża ciepło hydratacji wiązania i twardnienia mieszanki betonowej. Jest to cement z najniższym śladem węglowym, zatem jest doskonałym wyborem dla zrównoważonego budownictwa.

 
konkret eco niskie co2

Cechy produktu:

 • stabilny przyrost wytrzymałości
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • niskie ciepło hydratacji, co ogranicza ryzyko powstawania rys skurczowych
 • dobra plastyczność, urabialność i pompowalność
 • ograniczona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych
 • niska zawartość alkaliów
 • najniższy ślad węglowy
 • duża szczelność wyprodukowanych betonów na bazie KONKRET ECO
 

Zastosowanie:

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C30/37)
 • zaprawy murarskie i tynkarskie
 • betony samozagęszczalne
 • chude betony do podbudowy konstrukcji nośnych
 • podsypki cementowo-piaskowe
 • stabilizacje gruntu
 • betony przeznaczone do obiektów o dużych gabarytach
 • betony towarowe, w których przypadku istnieje ryzyko reakcji alkaicznej
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu KONKRET ECO CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA (pdf, 1.45 MB)
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 89.77 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 81.5 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM IV B(V) 42,5N LH/NA dla cementowni Kujawy, ważna od 31 sierpnia 2020 (pdf, 70.63 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 64.5 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM IV B V 42,5N-LH NA dla Cementowni Kujawy Wrzesień 2021 (pdf, 66.63 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM IV B V 42,5N-LH NA dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 67.77 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)