CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA – cement portlandzki popiołowy od Lafarge

EM II/B-V 42,5R-HSR/NA to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5. Jego zastosowanie zwiększa m.in. odporność zapraw i betonów na korozję oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych w długich okresach dojrzewania.

Image
Cement CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:

 

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA o klasie wytrzymałości 42,5 odznacza się wysoką wytrzymałością wczesną (R), odpornością na siarczany (HSR) i niską zawartością alkaliów (NA). Jego skład jest zgodny z wymaganiami norm EN 197-1 i PN-B-19707. Produkt jest sprzedawany luzem, a jego zastosowanie w mieszance zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych w długich okresach dojrzewania oraz odporność betonów i zapraw na korozję.

Korzyści z zastosowania cementu niskoalkaicznego CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA:

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania
wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia
poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej
zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
poprawia szczelność betonu
pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

Cechy cementu niskoalkaicznego CEM II/B-V 42,5R - HSR/NA :

 

 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • obniżona zawartość alkaliów
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • niski skurcz
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa
   

Zastosowanie:
 

 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • zaprawy murarskie - do ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • stabilizacja gruntów i wytwarzanie chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Dowiedz się więcej
 

cementy popiolowe posadzki okladka

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat zastosowania cementów z dodatkiem popiołu lotnego V do produkcji betonów posadzkowych i betonów o podwyższonej szczelności. Udowadniamy w nich, że cementy z dodatkami popiołu lotnego krzemionkowego, podobnie jak cementy żużlowe, bardzo dobrze sprawdzają się w zastosowaniu do posadzek przemysłowych. Ponadto tam, gdzie wymagana jest wysoka szczelność betonu, możemy bez obawy o jakość i parametry techniczne betonu zastosować cement CEM II B-V 42,5 R HSR w zamian za CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
Przejdź do artykułu:

 1. „Zastosowanie cementów z dodatkiem popiołu lotnego V do produkcji betonów posadzkowych”
 2. „Zastosowanie cementu z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V do produkcji betonów o podwyższonej szczelności”

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 – CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA.

Warunki stosowania

Cement CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XF3 oraz XF4, tj. nie powinien być stosowany w warunkach silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również z solami odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia.

Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Zrównoważony rozwój Lafarge