Cement CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA

Cement CEM II/B-V 42,5 R – HSR/NA

CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR), niskoalkaliczny (NA) i składzie zgodnym z wymaganiami norm EN 197-1 i PN-B-19707. Zastosowanie tego cementu zwiększa m.in. odporność zapraw i betonów na korozję oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych w długich okresach dojrzewania.

Korzyści z zastosowania produktu:

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia

poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej

zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

poprawia szczelność betonu

pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement do produkcji betonu towarowego o podwyższonych parametrach oraz typowych prefabrykatów betonowych. CEM II/B-V 42,5R - HSR/NA to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) i niskoalkaliczny (NA), o właściwościach użytkowych zgodnych z wymaganiami normy EN 197-1 i składzie zgodnym z normą PN-B-19707.

 
cementy popiolowe posadzki okladka

Dowiedz się więcej

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat zastosowania cementów z dodatkiem popiołu lotnego V do produkcji betonów posadzkowych i betonów o podwyższonej szczelności. Udowadniamy w nich, że cementy z dodatkami popiołu lotnego krzemionkowego, podobnie jak cementy żużlowe, bardzo dobrze sprawdzają się w zastosowaniu do posadzek przemysłowych. Ponadto tam, gdzie wymagana jest wysoka szczelność betonu, możemy bez obawy o jakość i parametry techniczne betonu zastosować cement CEM II B-V 42,5 R HSR w zamian za CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

Przejdź do artykułu:

 

 1. „Zastosowanie cementów z dodatkiem popiołu lotnego V do produkcji betonów posadzkowych”
 2. „Zastosowanie cementu z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V do produkcji betonów o podwyższonej szczelności”
 

Cechy produktu:

 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • obniżona zawartość alkaliów
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • niski skurcz
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa

Zastosowanie:

 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • zaprawy murarskie - do ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • stabilizacja gruntów i wytwarzanie chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA (pdf, 1.57 MB)
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 105.94 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R-HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 85.58 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R HSR/NA dla cementowni Kujawy, ważna od 25 sierpnia 2020 (pdf, 66.56 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 52.89 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5R-HSR_NA dla Cementowni Kujawy Wrzesień 2021 (pdf, 65.27 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM B-V 42,5 R (pdf, 232.04 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 115.7 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 116.64 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 75.76 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5R-HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 61.09 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5R-HSR_NA dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 60.49 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)