Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR


CEM II/B-V 42,5 R – HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Zastosowanie tego cementu m.in. zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową oraz podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania.

Image
Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Apartamentowiec Złota 44 - Warszawa

Zarekomendowaliśmy i dostarczyliśmy innowacyjny produkt do stosowania na podkłady podłogowe - Agilia™ Sols A.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową
podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania
zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia
poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej
poprawia szczelność betonu
zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

 

Cement do produkcji betonu towarowego o podwyższonych parametrach oraz typowych prefabrykatów betonowych. CEM II/B-V 42,5 R - HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) oraz o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-B-19707, jednocześnie spełniający kryteria normy PN-EN 197-1.
 

Cechy produktu:
 

 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • niski skurcz 
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa
   

Zastosowanie:
 

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50), w tym betonu odpornego na korozję siarczanową
 • zaprawy murarskie - do ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • stabilizacja gruntów i wytwarzanie chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe
Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 – CEM II/B-V 42,5 R – HSR
Warunki stosowania

Cement CEM II/B-V 42,5 R – HSR przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XF3 oraz XF4, tj. nie powinien być stosowany w warunkach silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również z solami odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania
Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

 


Zostań certyfikowanym wykonawcą i zyskaj:
 

 • Certyfikat potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji

 • Doradztwo i wsparcie techniczne

 • Rekomendację Twojej firmy na stronie Lafarge

 • Szkolenia produktowe, techniczne oraz eventy integracyjne

 • Palety testowe produktów Lafarge

 • ... i wiele więcej!


Dowiedz się więcej >>

 

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge