Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR

CEM II/B-V 42,5 R – HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Zastosowanie tego cementu m.in. zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową oraz podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania.

Korzyści z zastosowania produktu:

zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia

poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej

poprawia szczelność betonu

zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement do produkcji betonu towarowego o podwyższonych parametrach oraz typowych prefabrykatów betonowych. CEM II/B-V 42,5 R - HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) oraz o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-B-19707, jednocześnie spełniający kryteria normy PN-EN 197-1.

Cechy produktu:

 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • niski skurcz 
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa

Zastosowanie:

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50), w tym betonu odpornego na korozję siarczanową
 • zaprawy murarskie - do ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • stabilizacja gruntów i wytwarzanie chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa CEM II/B-V 42,5 R - HSR (pdf, 1.57 MB)
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R - HSR dla cementowni Małogoszcz (pdf, 101.32 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R - HSR dla cementowni Małogoszcz (pdf, 64.8 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 42,5R - HSR dla cementowni Małogoszcz Grudzień 2021 (pdf, 66.13 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R - HSR dla cementowni Małogoszcz - nieaktualny od 18.05.2021 (pdf, 63.77 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R - HSR dla cementowni Małogoszcz - nieaktualna od 1.06.2021 (pdf, 62.93 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 42,5R-HSR dla cementowni Małogoszcz Listopad 2021 (pdf, 63.94 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)