Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Cement do produkcji betonu towarowego o podwyższonych parametrach oraz typowych prefabrykatów betonowych. CEM II/B-V 42,5 R - HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) oraz o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-B-19707, jednocześnie spełniający kryteria normy PN-EN 197-1.

Korzyści z zastosowania produktu

Skraca czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów dzięki szybszemu rozformowaniu elementów konstrukcji i prefabrykatów

Poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej oraz ogranicza zużycie energii potrzebnej do dobrego zagęszczenia mieszanki

Zwiększa odporność betonów i zapraw na korozję siarczanową

Wydłuża okres, w którym możliwe jest prowadzenie prac betoniarskich

Ogranicza koszty związane z nagrzewaniem świeżej i dojrzewającej mieszanki betonowej

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Zastosowanie

 • Do wytwarzania betonu zwykłego (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50), w tym betonu odpornego na korozyjną agresję siarczanową
 • Do wykonywania jastrychów i posadzek – również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • Do produkcji zapraw murarskich – do wykonywania ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • Do produkcji prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • Stabilizacji gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych
 

Dokumenty do pobrania

 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R - HSR Małogoszcz (pdf, 63.77 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R - HSR Małogoszcz (pdf, 62.93 KB)
 • Karta produktowa CEM II/B-V 42,5 R - HSR (pdf, 1.57 MB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R Małogoszcz (pdf, 3.96 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 42,5 R Małogoszcz (pdf, 369.18 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • Świadectwo Jakości Cementu CEM II/B-V 42,5 R - HSR Małogoszcz marzec 2019 (pdf, 64 KB)