CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Główne zastosowania

 • produkcja betonu towarowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych ( wczesnych i końcowych);
 • produkcja prefabrykatów drobno- i średniowymiarowych z betonu;
 • produkcja betonu odpornego na agresję siarczanową.
Image
Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu


CEM II/B-V 42,5 R – HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Cement charakteryzuje się wysoką odpornością na agresję siarczanową (HSR). Cement jest przeznaczony w do produkcji betonu towarowego o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych (wczesnych i końcowych), oraz elementów prefabrykowanych z betonu.

Korzyści z zastosowania Cementu CEM II/B-V 42,5 R – HSR

Zwiększa odporność betonów i zapraw na korozję siarczanową
Redukuje ryzyko występowania termicznych rys skurczowych w betonie
Ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
Umożliwia uzyskania wysokiej szczelności betonu i elementów betonowych
Wydłuża czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, poprawia komfortu pracy i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
Pozytywnie wpływa na pompowalność mieszanek betonowych,
Ułatwia proces produkcji dzięki dużej uniwersalności
Pozwala uzyskać ciemniejszy kolor elementów betonowych

Cechy Cementu CEM II/B-V 42,5 R – HSR

 

 • odporność na korozyjne działanie środowisk agresywnych siarczanowo (XA),
 • stabilny przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania,
 • duża szczelność betonów wyprodukowanych na bazie CEM II/B-V 42,5 R – HSR,
 • ograniczona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych,
 • bardzo dobra plastyczność, urabialność i pompowalność mieszanki betonowej,
 • długotrwałe zachowanie cech roboczych mieszanki betonowej,
 • wysoka stabilność parametrów jakościowych,
 • niski skurcz,
 • ciemna barwa.


Zastosowanie
 

 • wytwarzanie betonów zwykłych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206 w klasach wytrzymałości od C8/10 do C50/60,
 • produkcja betonów i zapraw odpornych na korozję siarczanową,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów, itd,
 • produkcja drobnowymiarowych betonowych elementów wibroprasowanych,
 • produkcja betonów wodoszczelnych (np. w technologii białej wanny),
 • wykonywanie ścian szczelinowych i elementów głębokiego fundamentowania,
 • wykonywanie jastrychów cementowych i betonowych posadzek przemysłowych.

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM II/B-V 42,5 R -HSR przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XF3 i XF4.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Zrównoważony rozwój Lafarge