Cement CEM II/B-V 42,5 N

Cement CEM II/B-V 42,5 N

Cement do produkcji betonu towarowego o podwyższonych parametrach oraz typowych prefabrykatów betonowych.
CEM II/B-V 42,5 N to cement portlandzki popiołowy klasa wytrzymałości 42,5 N o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Korzyści z zastosowania produktu

Skraca czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów dzięki szybszemu rozformowaniu elementów konstrukcji i prefabrykatów.

Poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej oraz ogranicza zużycie energii potrzebnej do dobrego zagęszczenia mieszanki.

Wydłuża okres, w którym możliwe jest prowadzenie prac betoniarskich.

Ogranicza koszty związane z nagrzewaniem świeżej i dojrzewającej mieszanki betonowej.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5003 cm2/g

4713 cm2/g

Początek czasu wiązania

206 min

253 min

Koniec czasu wiązania

295 min

354 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

26,0 MPa

25,8 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

50,4 MPa

55,97 MPa

Gęstość właściwa

2,82 g/cm3

2,82 g/cm3

Wodożądność

27,70%

27,70%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,53%

2,87%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,059%

0,068%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,06%

1,31%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • Do wytwarzania betonów zgodnych z PN-EN 206-1 w klasach wytrzymałości od C16/20 do C40/50.
 • Do wytwarzania betonu na fundamenty i konstrukcje nośne, przy których wykonaniu wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna.
 • Do stabilizacji gruntów i wytwarzania betonów na podbudowy dróg.
 • Do wytwarzania betonów komórkowych oraz betonów lekkich kruszywowych.
 • Do produkcji prefabrykatów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur ściekowych czy studni.
 • Do wytwarzania betonów i prefabrykatów wykorzystywanych w budownictwie hydrotechnicznym.
 • Do wykonywania posadzek betonowych.

 

 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 42,5 N (pdf, 188.51 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM B-V 42,5 N (pdf, 724.85 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM B-V 42,5 N (pdf, 1.35 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.04 MB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N cementownia Małogoszcz (pdf, 261.16 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N cementownia Kujawy (pdf, 1.21 MB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 62.12 KB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 56 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)