Cement CEM II/B-V 42,5 R

Cement CEM II/B-V 42,5 R

CEM II/B-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania oraz wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw.

Korzyści z zastosowania produktu:

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia

poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej

zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

poprawia szczelność betonu

pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement do produkcji betonu towarowego o podwyższonych parametrach oraz typowych prefabrykatów betonowych. CEM II/B-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy klasa wytrzymałości 42,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Cechy produktu:

 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • niski skurcz 
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • korzystna struktura ziarnistości
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • ciemna barwa

Zastosowanie:

 • jastrychy i posadzki, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • zaprawy murarskie - do ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • stabilizacja gruntów i wytwarzanie chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 42,5 R (pdf, 1.57 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 369.18 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM B-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 98.92 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM B-V 42,5 R (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 3.96 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 62.73 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz luty 2020 (pdf, 55.96 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Kujawy luty 2020 (pdf, 57.3 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CEM II_BV 42,5 N dla cementowni Kujawy - zawieszony od 01.04.2019 (pdf, 104.45 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 N dla cementowni Małogoszcz archiwum (pdf, 261.16 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II_BV 42,5N dla cementowni Kujawy - ważna do 01.04.2019 (pdf, 56.85 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Małogoszcz styczeń 2020 (pdf, 65.03 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 42,5 R dla cementowni Kujawy styczeń 2020 (pdf, 64.12 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - archiwalny (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - archiwalny (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)
 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 42,5 N archiwum (pdf, 188.51 KB)