Cement CEM II/B-V 42,5 R

Cement CEM II/B-V 42,5 R

Cement do produkcji betonu towarowego o podwyższonych parametrach oraz typowych prefabrykatów betonowych.
CEM II/B-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy klasa wytrzymałości 42,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Korzyści z zastosowania produktu

Skraca czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów dzięki szybszemu rozformowaniu elementów konstrukcji i prefabrykatów.

Poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej oraz ogranicza zużycie energii potrzebnej do dobrego zagęszczenia mieszanki.

Wydłuża okres, w którym możliwe jest prowadzenie prac betoniarskich.

Ogranicza koszty związane z nagrzewaniem świeżej i dojrzewającej mieszanki betonowej.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Zastosowanie

 • Do wytwarzania betonów zgodnych z PN-EN 206-1 w klasach wytrzymałości od C16/20 do C40/50.
 • Do wytwarzania betonu na fundamenty i konstrukcje nośne, przy których wykonaniu wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna.
 • Do stabilizacji gruntów i wytwarzania betonów na podbudowy dróg.
 • Do wytwarzania betonów komórkowych oraz betonów lekkich kruszywowych.
 • Do produkcji prefabrykatów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur ściekowych czy studni.
 • Do wytwarzania betonów i prefabrykatów wykorzystywanych w budownictwie hydrotechnicznym.
 • Do wykonywania posadzek betonowych.

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 42,5 N (pdf, 1.57 MB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM B-V 42,5 R (pdf, 369.18 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla Cementowni Kujawy CEM II/B-V 42,5 R (pdf, 98.92 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 419.69 KB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 3.96 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 62.73 KB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz marzec 2019 (pdf, 58.17 KB)
 • CEM II B-V 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy marzec 2019 (pdf, 65.41 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy archiwum (pdf, 333.71 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy archiwum (pdf, 335.42 KB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy styczen 2019 (pdf, 67.64 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM B-V 42,5 N archiwum (pdf, 1.35 MB)
 • CEM II B-V 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy styczeń 2019 (pdf, 57.26 KB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz styczeń 2019 (pdf, 61.48 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla Cementowni Kujawy CEM II/B-V 42,5 R archiwum (pdf, 98.92 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 42,5 R cementownia Kujawy archiwum (pdf, 62.73 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA archive (pdf, 883.01 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu archiwum (pdf, 1.4 MB)
 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 42,5 N archiwum (pdf, 188.51 KB)
 • CEM II B-V 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy luty 2019 archiwum (pdf, 65.99 KB)
 • CEM II B-V 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy luty 2019 (pdf, 65.99 KB)
 • CEM II B-V 42,5 N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz luty 2019 (pdf, 67.6 KB)