CEM II/B-V 32,5 R – HSR – popiołowy cement portlandzki od Lafarge

CEM II/B-V 32,5 R – HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 32,5. Zalecany do produkcji betonu towarowego, zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych oraz zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową.

Image
Cement CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:


CEM II/B-V 32,5 R – HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 32,5. Odznacza się wysoką wytrzymałością wczesną (R) oraz odpornością na siarczany (HSR). Jego skład jest zgodny z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Sprzedawany luzem, jest przeznaczony do ogólnego zastosowania. Jego użycie w mieszance m.in. zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie.
 

Korzyści z zastosowania cementu CEM II/B-V 32,5 R – HSR

zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową
zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania
wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia
poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej
poprawia szczelność betonu
zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

Cechy CEM II/B-V 32,5 R – HSR:

 

 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • niski skurcz 
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa
   

Zastosowanie:
 

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C30/37), w tym betonu odpornego na korozję siarczanową
 • zaprawy murarskie - do ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • jastrychy i posadzki
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • stabilizacja gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 – CEM II/B-V 32,5 R – HSR

Warunki stosowania

Cement CEM II/B-V 32,5 R – HSR przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265, może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XF3 oraz XF4, tj. nie powinien być stosowany w warunkach silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również z solami odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge