Cement CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Cement CEM II/B-V 32,5 R - HSR

CEM II/B-V 32,5 R - HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Zastosowanie tego cementu m.in. zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie.

Korzyści z zastosowania produktu

zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową

zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia

poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej

poprawia szczelność betonu

zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement do produkcji betonu towarowego, przeznaczony do ogólnego zastosowania. CEM II/B-V 32,5 R - HSR to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1.

Cechy produktu:

 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • niski skurcz 
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa

Zastosowanie:

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C30/37), w tym betonu odpornego na korozję siarczanową
 • zaprawy murarskie - do ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • jastrychy i posadzki
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • stabilizacja gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 32,5 R - HSR (pdf, 566.63 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-V 32,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 732.18 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-V 32,5 R - HSR dla cementowni Małogoszcz (pdf, 62.57 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 32,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 230.37 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II/B-V 32,5 R - HSR dla cementowni Małogoszcz (pdf, 60.61 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 32,5 R - HSR dla cementowni Małogoszcz maj 2019 (pdf, 72.41 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Świadectwo Jakości Cementu CEM II/B-V 32,5 R - HSR Małogoszcz kwiecień 2019 (pdf, 76.37 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 14.09.2018 (pdf, 144.03 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 14.09.2018 (pdf, 142.4 KB)
 • Certyfikat Główny ISO 14001 - ważny do 14.09.2018 (pdf, 1.82 MB)
 • Certyfikat Główny ISO 9001 - ważny do 14.09.2018 (pdf, 424.25 KB)