Cement CEM II/B-V 32,5 R

Cement CEM II/B-V 32,5 R

Cement do produkcji betonu towarowego, przeznaczony do ogólnego zastosowania
CEM II/B-V 32,5 R to cement portlandzki popiołowy klasa wytrzymałości 32,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Korzyści z zastosowania produktu

Wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych świeżej mieszanki.

Zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie.

Poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej.

Poprawia szczelność betonu.

Zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową.

Minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4237 cm2/g

3599 cm2/g

Początek czasu wiązania

243 min

278 min

Koniec czasu wiązania

346 min

394min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

20,3 MPa

18,4 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

45,7 MPa

48,4 MPa

Gęstość właściwa

2,83g/cm3

2,84g/cm3

Wodożądność

25,90%

29,10%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,28%

2,76%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,060%

0,068%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,09%

1,34%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • Do wytwarzania betonu zwykłego w klasach wytrzymałości od C8/10 do C30/37.
 • Do jastrychów i posadzek.
 • Do towarowych zapraw murarskich – ściany nadziemne oraz fundamentowe w gruntach suchych i nawodnionych.
 • Do produkcji prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze.
 • Do stabilizacji gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych.

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 32,5 R (pdf, 230.55 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM II B-V 32,5 R (pdf, 732.18 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II B-V 32,5 R (pdf, 1.36 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 32,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 230.37 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-V 32,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.21 MB)
 • CEM II B-V 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz luty 2019 (pdf, 68.08 KB)
 • CEM II B-V 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy luty 2019 (pdf, 65.99 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)