Cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1. Zastosowanie tego cementu mi.in. wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia. Dodatkowo podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania.

Korzyści z zastosowania produktu:

wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia

ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, czyli obniża ich koszty wytworzenia

zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża

znacznie poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych

ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R to cement ogólnobudowlany szczególnie polecany do wytwarzania zapraw i stabilizacji gruntów.

 

Cechy produktu:

 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • umiarkowaną wytrzymałość wczesna
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • niskie ciepło hydratacji
 • korzystna struktura ziarnistości
 • niski skurcz
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania

Zastosowanie:

 • inne mieszanki dla budownictwa (m.in. do stabilizacji gruntów i podbudów)
 • zaprawy murarskie do ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, działowych
 • zaprawy tynkarskie wewnętrzne
 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C30/37) z dopuszczeniem klas ekspozycji X0, XC1, XC2, XC3

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Standard (pdf, 1.69 MB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 728.35 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.31 MB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 419.69 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 233.59 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • CEM II B-M (V-LL) 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz styczeń 2019 (pdf, 62.39 KB)
 • CEM II B-M (V-LL) 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy styczeń 2019 (pdf, 67.56 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Standard (pdf, 1.69 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 728.35 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.31 MB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 233.59 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-M (V-LL) 32,5R dla cementowni Małogoszcz sierpień 2019 (pdf, 62.24 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-M (V-LL) 32,5R dla Cementowni Kujawy sierpień 2019 (pdf, 63.02 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 168.39 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 419.69 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-M (V-LL) 32,5R dla cementowni Małogoszcz lipiec 2019 (pdf, 61.1 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-M (V-LL) 32,5R dla Cementowni Kujawy lipiec 2019 (pdf, 48.37 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 14.09.2018 (pdf, 144.03 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 14.09.2018 (pdf, 142.4 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 14.09.2018 (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 14.09.2018 (pdf, 333.71 KB)
 • Certyfikat Główny ISO 14001 - ważny do 14.09.2018 (pdf, 1.82 MB)
 • Certyfikat Główny ISO 9001 - ważny do 14.09.2018 (pdf, 424.25 KB)