CEM II/A-S 42,5 R

 

Główne zastosowania

 • wykonywanie elementów infrastruktury drogowo-mostowej;
 • produkcja betonu towarowego wysokich klas;
 • produkcja prefabrykatów średnio i wielkogabarytowych.
Image
Cement CEM II/A-S 42,5 R

Opis produktu CEM II/A-S 42,5 R

 

CEM II/A-S 42,5 R to cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałości 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement jest przeznaczony w szczególności do produkcji betonów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych (wczesnych i końcowych), betonów do zastosowania w infrastrukturze dróg, mostów i kolei, oraz prefabrykowanych elementów z betonu.

 

Korzyści z zastosowania cementu CEM II/A-S 42,5 R

Prowadzenie prac betoniarskich w okresach obniżonych temperaturach otoczenia
Skrócenie czasu trwania budowy
Przyspieszenie procesu produkcji prefabrykatów
Ograniczenie kosztów związanych z nagrzewaniem mieszanki betonowej
Poprawa szczelności struktury stwardniałego betonu
Poprawa intensywności i jednorodności zabarwienia betonu
Ograniczenie ryzyka powstawania wykwitów węglanowych
Ograniczenie ryzyka wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
Możliwość produkowania betonów wysokich klas

 

Cechy cementu żużlowego CEM II/A-S 42,5 R

 

 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania,
 • jasna i jednorodna barwa,
 • ograniczony skurcz,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • wysoka stabilność i powtarzalność,
 • umożliwia produkcję betonów i zapraw narażonych na działanie mrozu i środków odladzających,
 • możliwe zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji (oprócz XA2 i XA3),
 • umożliwia stosowanie w obiektach inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej (na podstawie Rekomendacji Technicznej IBDiM).

 

Zastosowanie cementu żużlowego CEM II/A-S 42,5 R
 

 • betony wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, mostowym, nawierzchniowym i tunelowym (Rekomendacja Techniczna IBDiM dostępna na stronie produktu),
 • produkcja betonów, których proces dojrzewania zachodzi w warunkach obniżonych temperatur,
 • wytwarzanie betonów posadzkowych, architektonicznych i samozagęszczalnych,
 • wytwarzanie betonów zwykłych klasy wytrzymałości od C8/10 do C50/60,
 • produkcja prefabrykatów betonowych (drobno i wielkogabarytowych),
 • wykonywanie elementów sprężonych,
 • produkcja elementów betonowych wibroprasowanych (zwykłych i barwionych),
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na karbonatyzaję i chlorki,
 • produkcja betonów i zapraw narażonych na działanie mrozu i/lub mrozu z solami odladzającymi,
 • produkcja elementów nawierzchni narażonych na ścieranie.

 

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

CEM II/A-S 42,5R

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM II/A-S 42,5R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge