Cement CEM II/A-S 42,5 R

Cement CEM II/A-S 42,5 R

CEM II/A-S 42,5 R to cement portlandzki żużlowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia, skraca także czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów.

Korzyści z zastosowania produktu:

umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia

skraca czas budowy (poprzez wcześniejsze rozdeskowanie) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)

ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej

zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu

pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie elementu prefabrykowanego przy mniejszym dozowaniu barwników

ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych

ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement do produkcji betonu towarowego, betonów architektonicznych i wymagających prefabrykatów. CEM II/A-S 42,5 R to cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałości 42,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Cechy produktu:

 • znaczna dynamika narastania wytrzymałości na początku jak i w dłuższym okresie dojrzewania
 • jasna barwa
 • ograniczony skurcz
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego

Zastosowanie:

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • wytwarzanie betonów na elementy konstrukcyjne budowli oraz betonów kontraktorowych, przy wykonaniu których wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, a proces dojrzewania zachodzi w warunkach naturalnych, w podwyższonej lub obniżonej temperaturze
 • wytwarzanie betonów posadzkowych, architektonicznych i samozagęszczalnych
 • produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów
 • produkcja elementów betonowych wibroprasowanych (zwykłych i barwionych)
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na agresję chemiczną

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/A-S 42,5 R (pdf, 199.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-S 42,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 82.33 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM II A-S 42,5 R (pdf, 5.62 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-S 42,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 198.14 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/A-S 42,5R dla Cementowni Małogoszcz Wrzesień 2021 (pdf, 64.18 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-S 42,5 R dla cementowni Małogoszcz - nieaktualny (pdf, 726.59 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/A-S 42,5R dla cementowni Małogoszcz Sierpień 2021 (pdf, 65.88 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-S 42,5 R dla cementowni Małogoszcz - archiwum (pdf, 223 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)