Cement CEM II/A-S 42,5 R

Cement CEM II/A-S 42,5 R

Cement do produkcji betonu towarowego, betonów architektonicznych i wymagających prefabrykatów.
CEM II/A-S 42,5 R to cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałości 42,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1

 

Korzyści z zastosowania produktu

Skraca czas pracy na budowie poprzez umożliwienie wcześniejszego rozdeskowania elementów betonowych.

Zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu dzięki zawartemu w produkcie żużlowi.

Ułatwia barwienie prefabrykatów ze względu na jasną barwę mieszanki.

Pozwala na przygotowanie mieszanki betonowej o wymaganych parametrach zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.

Umożliwia zastosowanie dodatków mineralnych.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

3810 cm2/g

Początek czasu wiązania

239 min

Koniec czasu wiązania

321 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

26,1 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

58,1 MPa

Gęstość właściwa

3,06 g/cm3

Wodożądność

28,50%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,82%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,074%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,86%

 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • do wytwarzania betonów na wszystkie elementy konstrukcji betonowych żelbetowych, zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych,
 • do produkcji elementów prefabrykowanych do infrastruktury, w tym elementów betonowych do kanalizacji,
 • do wytwarzania betonów o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • do wytwarzania betonów lekkich komórkowych, architektonicznych i samozagęszczalnych wytwarzania betonów posadzkowych i kontraktorowych,
 • do produkcji elementów betonowych wibroprasowanych,
 • do produkcji zapraw murarskich.

 

 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/A-S 42,5 R (pdf, 199.2 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM II A-S 42,5 R (pdf, 726.59 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM II A-S 42,5 R (pdf, 5.62 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-S 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 223 KB)
 • CEM II A-S 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 66.61 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)