CEM II/A-S 42,5 R ‒ portlandzki cement żużlowy od Lafarge

CEM II/A-S 42,5 R to cement portlandzki żużlowy o klasie wytrzymałości 42,5. Jest zalecany do produkcji betonu towarowego, betonów architektonicznych i wymagających prefabrykatów. Jego zastosowanie umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia.

Image
Cement CEM II/A-S 42,5 R

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:

 

CEM II/A-S 42,5 R to cement portlandzki żużlowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Sprzedawany luzem, jest przeznaczony w szczególności do produkcji betonu towarowego, betonów architektonicznych i wymagających prefabrykatów. Jego zastosowanie w mieszance umożliwia m.in. prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia, skraca także czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów.

Korzyści z zastosowania cementu żużlowego CEM II/A-S 42,5 R:

umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia
skraca czas budowy (poprzez wcześniejsze rozdeskowanie) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)
ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej
zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu
pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie elementu prefabrykowanego przy mniejszym dozowaniu barwników
ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Cechy cementu żużlowego CEM II/A-S 42,5 R:

 

 • znaczna dynamika narastania wytrzymałości na początku jak i w dłuższym okresie dojrzewania
 • jasna barwa
 • ograniczony skurcz
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego

 

Zastosowanie:
 

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • wytwarzanie betonów na elementy konstrukcyjne budowli oraz betonów kontraktorowych, przy wykonaniu których wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, a proces dojrzewania zachodzi w warunkach naturalnych, w podwyższonej lub obniżonej temperaturze
 • wytwarzanie betonów posadzkowych, architektonicznych i samozagęszczalnych
 • produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów
 • produkcja elementów betonowych wibroprasowanych (zwykłych i barwionych)
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na agresję chemiczną

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki żużlowy EN 197-1 – CEM II/A-S 42,5 R.

Warunki stosowania

Cement CEM II/A-S 42,5 R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 w przypadku agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM dla cementu CEM II/A-S 42,5 R dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge