Cement CEM I 42,5 R – prefabrykaty o podwyższonych parametrach

Cement CEM I 42,5 R o szybkiej dynamice narastania wytrzymałości wczesnej to produkt przeznaczony do wytwarzania prefabrykatów oraz betonów dla infrastruktury. Umożliwia skrócenie czasu produkcji i składowania prefabrykatów oraz ogranicza lub eliminuje koszty zużycia dodatkowej energii w procesie dojrzewania.

Image
Cement CEM I 42,5 R

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:


CEM I 42,5 R to cement portlandzki o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1 i klasie wytrzymałości 42,5 R. Jest sprzedawany luzem i przeznaczony w szczególności do produkcji elementów prefabrykowanych wielkoformatowych oraz betonów towarowych dla infrastruktury drogowo-mostowej. Szybkie osiągnięcie wytrzymałości wczesnej wyrobów to większa rotacja form, a więc skrócenie czasu produkcji, a także ograniczenie czasu magazynowania prefabrykatów.
 

Korzyści z zastosowania Cementu I 42,5 R:

Skrócenie produkcji prefabrykatów z uwagi na wysoką wytrzymałość wczesną,
Możliwość produkcji betonu przy obniżonych temperaturach,
Skrócenie procesu produkcji poprzez zwiększenie rotacji deskowań,
Znaczne skrócenie czasu składowania prefabrykatów niezbędnego do osiągnięcia wytrzymałości transportowej, co zmniejsza powierzchnię magazynową,
Eliminacja lub ograniczenie kosztu zużycia dodatkowej energii w procesie dojrzewania elementów prefabrykowanych.

Cechy Cementu I 42,5 R:

 

 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania,
 • wysoka wytrzymałość wczesna,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • krótki czas wiązania.

   

Zastosowanie:
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych wibrowanych i wibroprasowanych o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej,
 • dojrzewających w warunkach naturalnych, również przy podwyższonej i obniżonej temperaturze,
 • produkcja elementów prefabrykowanych z betonu sprężonego (np. dźwigarów, belek),
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 ‒ rekomendowane klasy wytrzymałości C35/45 i wyższe,
 • produkcja betonów BWW o wysokiej trwałości i wytrzymałości oraz betonów samozagęszczalnych SCC,
 • wytwarzanie betonu komórkowego,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
 • budowa obiektów infrastrukturalnych,
 • produkcja suchych mieszanek,
 • produkcja dachówki cementowej.

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R.

Warunki stosowania

Cement CEM I 42,5 R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji - oddziaływania środowiska na beton z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 tj. agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement CEM I 42,5 R objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM dla cementu CEM I 42,5 R dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Produkty powiązane

Zrównoważony rozwój Lafarge