Cement CEM I 42,5 R

Cement CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. skraca czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów, skróceniu ulega także czas składowania prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej.

Korzyści z zastosowania produktu:

skraca czas budowy (poprzez wcześniejsze rozdeskowanie) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)

skraca czas składowania prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej, co zmniejsza powierzchnię magazynową

ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej

umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement CEM I 42,5 R to produkt wysokiej wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych oraz betonów towarowych dla infrastruktury drogowo-mostowej.

 

Cechy produktu:

 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania
 • wysokie ciepło hydratacji
 • krótki czas wiązania
 

Zastosowanie:

 • produkcja prefabrykatów betonowych wibrowanych i wibroprasowanych, przy których wykonaniu wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, dojrzewających w warunkach naturalnych oraz przy podwyższonej lub obniżonej temperaturze
 • produkcja prefabrykatów z betonu sprężonego (np. belek czy dźwigarów)
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C35/45 i wyższe)
 • budowa obiektów infrastrukturalnych
 • wytwarzanie betonu komórkowego
 • produkcja suchych mieszanek
 • produkcja dachówki cementowej
 • wytwarzanie betonów wysokowartościowych BWW oraz betonów samozagęszczalnych SCC
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM I 42,5 R (pdf, 215.56 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu archiwum (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM I 42,5 R (pdf, 720.37 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM I 42,5 R (pdf, 2.26 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 225.7 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA archive (pdf, 883.01 KB)
 • CEM I 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz maj 2019 (pdf, 61.58 KB)
 • CEM I 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy maj 2019 (pdf, 60.51 KB)
 • CEM I 42,5 R Quality Certificate of Cement Kujawy Cement Plant May 2019 (pdf, 60.71 KB)