Cement CEM I 42,5 R

Cement CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R to cement portlandzki klasa wytrzymałości 42,5 R o wysokiej wytrzymałości wczesnej i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.
Cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych oraz betonów towarowych dla infrastruktury drogowo-mostowej.

 

Korzyści z zastosowania produktu

Oszczędność czasu Skraca proces produkcji prefabrykatów dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej

Skraca proces produkcji prefabrykatów dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej

Łatwiejsze wytwarzanie betonu Umożliwia produkcję betonu w okresie obniżonych temperatur

Optymalizacja produkcji optymalizuje produkcję poprzez zwiększenie rotacji deskowań

Oszczędność energii Zmniejsza lub eliminuje koszt zużycia dodatkowej energii w procesie dojrzewania elementów prefabrykowanych

Krótszy czas składowania Skraca czas składowania produktu do osiągnięcia wytrzymałości transportowej

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

3484 cm²/g

3307cm²/g

Początek czasu wiązania

174 min

216 min

Koniec czasu wiązania

240 min

291 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

28,8 MPa

26,7 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

58,8 MPa

55,7MPa

Gęstość właściwa

3,15 g/cm³

3,10 g/cm³

Wodożądność

27,90%

27,70%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

3,22%

3,23%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,066%

0,051%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,15%

0,83%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
 nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • Prefabrykaty betonowe wibrowane i wibroprasowane, dojrzewające w warunkach naturalnych oraz przy podwyższonej lub obniżonej temperaturze,
 • Prefabrykaty z betonu sprężonego (np. belki czy dźwifary),
 • Wytwarzanie betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC,
 • Betonowanie w warunkach obniżonych temeperatur,
 • Wytwarzanie betonu komórkowego.

 

 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM I 42,5 R (pdf, 215.56 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM I 42,5 R (pdf, 720.37 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM I 42,5 R lipiec 2 (pdf, 1.35 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM I 42,5 R (pdf, 2.26 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 225.7 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • CEM I 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 61.88 KB)
 • CEM I 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 50.88 KB)
 • CEM I 42,5 R Quality Certificate of Cement Kujawy Cement Plant (pdf, 51.97 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)