Cement CEM I 42,5 R

Cement CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. skraca czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów, skróceniu ulega także czas składowania prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej.

Korzyści z zastosowania produktu:

skraca czas budowy (poprzez wcześniejsze rozdeskowanie) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)

skraca czas składowania prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej, co zmniejsza powierzchnię magazynową

ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej

umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement CEM I 42,5 R to produkt wysokiej wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych oraz betonów towarowych dla infrastruktury drogowo-mostowej.

 

Cechy produktu:

 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania
 • wysokie ciepło hydratacji
 • krótki czas wiązania
 

Zastosowanie:

 • produkcja prefabrykatów betonowych wibrowanych i wibroprasowanych, przy których wykonaniu wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, dojrzewających w warunkach naturalnych oraz przy podwyższonej lub obniżonej temperaturze
 • produkcja prefabrykatów z betonu sprężonego (np. belek czy dźwigarów)
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C35/45 i wyższe)
 • budowa obiektów infrastrukturalnych
 • wytwarzanie betonu komórkowego
 • produkcja suchych mieszanek
 • produkcja dachówki cementowej
 • wytwarzanie betonów wysokowartościowych BWW oraz betonów samozagęszczalnych SCC
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM I 42,5 R (pdf, 215.56 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM I 42,5 R (pdf, 305.9 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 42,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 84.26 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 83.47 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 202.17 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 53.05 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5R dla Cementowni Małogoszcz Wrzesień 2021 (pdf, 58.57 KB)
 • Quality Certificate CEM I 42,5R of Cement Kujawy Cement Plant September 2021.pdf (pdf, 54.14 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5R dla Cementowni Kujawy Wrzesień 2021 (pdf, 57.1 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 42,5 R dla cementowni Małogoszcz - nieaktualny (pdf, 720.37 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 42,5 R dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 99.3 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R dla cementowni Małogoszcz - archiwum (pdf, 225.7 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 dla cementowni Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 56.83 KB)
 • Świadectwo jakości wewęntrznej kontroli CEM I 42,5R dla cementowni Małogoszcz Sierpień 2021 (pdf, 68.32 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5R dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 55.41 KB)
 • Quality Certificate CEM I 42,5R of Cement Kujawy Cement Plant August 2021 (pdf, 54.41 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)