CEM V/A(S-V) 42,5N-LH/HSR/NA

 
ecoplanet logo

 

 

Zastosowanie cementów ECOPlanet pozwala również budować bardziej przyjazną dla środowiska infrastrukturę, redukując emisyjność powstających konstrukcji. Podążając zgodnie z naszą strategią oraz z dbałością o środowisko, postanowiliśmy stworzyć ofertę produktów, które pozwalają budować w zrównoważony sposób.

 
ecoplanet
 

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

To rodzina cementów produkowana przy udziale materiałów z recyklingu, posiadają 40% mniejszą emisję CO2. W ten sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez zagospodarowanie i wykorzystanie surowców zdekarbonizowanych z innych gałęzi przemysłu.

CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA to cement wieloskładnikowy klasy 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Cement charakteryzuje się wysoką odpornością na agresję siarczanową (HSR), niską zawartością alkaliów rozpuszczalnych (NA) oraz niskim ciepłem hydratacji (LH).

Korzyści z zastosowania produktu:

Mniejsze obciążenie dla środowiska, idealny dla budownictwa ekologicznego, pozwala uzyskać lepszą punktację w systemach certyfikacji BREAM, LEAD
Redukcja występowania termicznych rys skurczowych w stwardniałym betonie
Większa odporność betonów i zapraw na korozję siarczanową
Większa odporność betonów i zapraw na korozję wywołaną reakcją alkalia–krzemionka
Łatwiejsze wykonywanie betonowych elementów masywnych, przegród obiektów budowlanych oraz betonowań ciągłych
Ograniczenie ryzyka wystąpienia wykwitów węglanowych
Większa szczelność, a co za tym idzie też trwałość betonu
Ułatwienie prowadzenia prac betoniarskich w podwyższonych temperaturach otoczenia
Ułatwienie uzyskania podwyższonej szczelności betonów i elementów prefabrykowanych
Łatwiejsze barwienie elementów, jasny kolor elementów prefabrykowanych i konstrukcji monolitycznych
Wydłużony czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, poprawa komfortu pracy i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
Lepsza pompowalność mieszanek betonowych, łatwość w projektowaniu stabilnych, odpornych na segregację mieszanek betonowych, w tym również mieszanek SCC

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Cechy produktu:

 

 • niski ślad węglowy – mniejszy ślad węglowy cementu o 40%*,
 • odporność na korozyjne działanie siarczanów,
 • cement niskoalkaliczny,
 • niskie ciepło hydratacji
 • znaczny przyrost wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia / po 28 dniach dojrzewania,
 • jasna barwa,
 • podwyższona szczelność produktów wytworzonych na bazie tego cementu,
 • zawiera dodatki mineralne,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • pozwala uzyskać odporność betonu w środowisku chemicznie agresywnym XA,
 • bardzo dobra urabialność mieszanek i jej utrzymanie w czasie, zwłaszcza w podwyższonych
  temperaturach otoczenia,
 • zawiera dodatki mineralne, żużel wielkopiecowy oraz popiół lotny.

*W porównaniu z CEM I 42,5 R.

 

Zastosowanie:

 
 • produkcja betonów dla budownictwa ekologicznego o niskim śladzie węglowym,
 • wytwarzanie betonów zwykłych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206 (z późniejszymi zmianami i aktualizacjami) w klasach wytrzymałości od C8/10 do C50/60, a także betonów o niskim cieple hydratacji i odpornych na korozję siarczanową,
 • wytwarzanie mieszanek betonowych, w których istotne jest zminimalizowanie ryzyka korozji spowodowanej reakcją alkalia-krzemionka,
 • produkcja betonów samozagęszczalnych i architektonicznych,
 • produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów, itd,
 • produkcja drobnowymiarowych betonowych elementów wibroprasowanych,
 • przygotowanie zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja betonów wodoszczelnych (np. w technologii białej wanny),
 • wykonywanie ścian szczelinowych i elementów głębokiego fundamentowania,
 • wytwarzanie betonów wałowanych,
 • betonowanie podwodne,
 • stabilizacja gruntów.

Charakterystyka produktu:

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XF3 oraz XF4, a także do betonów sprężonych.

Gwarancja

Cement posiada 60-dniową gwarancję obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Najczęstsze pytania:

Jaki jest czas wiązania produktu ECOPlanet?

Całkowity czas wiązania wynosi 345 minut, przy czym początkowy czas wiązania ECOPlanet to 236 minut.

W jakich klasach ekspozycji może być stosowany ECOPlanet?

Produkt może być stosowany w następujących klasach ekspozycji:

 • X0 ‒ brak zagrożenia agresją środowiskową;
 • XC1, XC2 ‒ korozja spowodowana karbonatyzacją;
 • XA1 ‒ korozja spowodowana agresją chemiczną gruntów naturalnych i wody gruntowej.

Warunkiem stosowania cementu w powyższych klasach jest dozowanie zgodne z europejską normą PN-EN 206+A1:2016-12 oraz polską normą PN-B-06265:2018-10.

Jaki jest czas gwarancji dla ECOPlanet?

Podobnie jak inne mieszaniny cementowe produkt ECOPlanet CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA przechowywany w silosach lub zbiornikach ma 60-dniową gwarancję utrzymania normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI)

Artykuły

slide left
slide right

Zrównoważony rozwój Lafarge