CEM IV/B(V) 32,5R-LH/NA

CEM IV/B(V) 32,5R-LH/NA

Cement uniwersalny

Cement do produkcji betonu towarowego, przeznaczony do ogólnego zastosowania

CEM IV/B (V) 32,5 R – LH/NA to cement pucolanowy klasy wytrzymałości 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-B 06265: 2004.

Zwiększa odporność betonu i zapraw na działanie środowisk agresywnych chemicznie.

Poprawia szczelność betonu.

Umożliwia przygotowanie większości rodzajów betonów zwykłych.

Poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw mieszanek betonowych

Zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, co pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości.

Dzięki zawartości specjalnie dobranych dodatków poprawia pompowalność mieszanek betonowych.

Redukuje zjawisko występowania wykwitów węglanowych.

Ogranicza ryzyko powstawania rys skurczowych w betonie.

Ułatwia proces produkcji, z uwagi na swoją uniwersalność i stabilność.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia