CEM IV/B (V) 32,5 N

Cement pucolanowy Cement CEM IV/B (V) 32,5 N to uniwersalny cement klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1. Przeznaczony jest m.in. do wytwarzania betonu zwykłego klas od C8/10 do C30/37, produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, a także wytwarzania betonów chudych, kontraktowych oraz przeznaczonych do wykonywania obiektów masywnych. Cechuje się najniższym śladem węglowym, stabilnymi parametrami jakościowymi, a przy tym ogranicza powstawanie rys skurczowych i wykwitów węglanowych.

Korzyści z zastosowania produktu:

zwiększa odporność betonu i zapraw na działanie środowisk agresywnych chemicznie
obniża ciepło hydratacji wiązania i twardnienia mieszanki betonowej
poprawia szczelność betonu
umożliwia przygotowanie większości rodzajów betonów zwykłych
poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, co pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
dzięki zawartości specjalnie dobranych dodatków poprawia pompowalność mieszanek betonowych
redukuje zjawisko występowania wykwitów węglanowych
ogranicza ryzyko powstawania rys skurczowych w betonie
ułatwia proces produkcji, z uwagi na uniwersalność i stabilność materiału

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela
 

Cement pucolanowy CEM IV/B (V) 32,5 N poprawia szczelność betonu oraz zwiększa odporność betonu i zapraw na działanie środowisk agresywnych chemicznie. Jest to cement uniwersalny, a więc umożliwia przygotowanie większości rodzajów betonów zwykłych, przy tym ułatwia proces produkcji i zapewnia stabilność materiału.

Cement CEM IV/B (V) 32,5 N wyróżnia się dobrą urabialnością i plastycznością, a dzięki zawartości specjalnie dobranych dodatków poprawia pompowalność mieszanek betonowych. Zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, co pozwala na jej transport na znaczne odległości.

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 
konkret eco niskie co2

Cechy produktu:
 

 • stabilny przyrost wytrzymałości
 • stabilne parametry jakościowe
 • zwiększona wytrzymałość w długich okresach dojrzewania ogranicza powstawanie rys skurczowych 
 • dobra plastyczność, urabialność i pompowalność mieszanki betonowej 
 • ograniczona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych
 • najniższy ślad węglowy
 • duża szczelność betonów wyprodukowanych na bazie CEM IV/B (V) 32,5 N 
   

Zastosowanie:
 

 • wytwarzania betonu zwykłego klas od C8/10 do C30/37
 • produkcji zapraw murarskich i tynkarskich
 • produkcji betonów samozagęszczalnych
 • wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych
 • utwardzania podsypek pod kostkę brukową
 • stabilizacji gruntów
 • wytwarzania betonów przeznaczonych do wykonywania obiektów masywnych
 • wytwarzanie betonów kontraktorowych na ściany szczelinowe i do betonów podwodnych

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement pucolanowy EN-197-1 – CEM IV/B (V) 32,5 N.

Warunki stosowania

Cement CEM IV/B (V) 32,5 N przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A1:2016-12 oraz polską PN-B-06265:2018-10 może być stosowany w klasach ekspozycji X0 (brak zagrożenia agresją środowiskową).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące kontroli rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement CEM IV/B (V) 32,5 N objęty jest 60-dniową gwarancją jakości, obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

 


Zostań certyfikowanym wykonawcą i zyskaj:
 

 • Certyfikat potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji

 • Doradztwo i wsparcie techniczne

 • Rekomendację Twojej firmy na stronie Lafarge

 • Szkolenia produktowe, techniczne oraz eventy integracyjne

 • Palety testowe produktów Lafarge

 • ... i wiele więcej!


Dowiedz się więcej >>