CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Cement przeznaczony jest głównie do stabilizacji gruntu i podbudowy dróg. Nadaje się także do produkcji zapraw tynkarskich i murarskich oraz wytwarzania betonu towarowego.

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Eliminuje lub znacznie ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, co wiąże się z obniżeniem kosztów wytworzenia zaprawy, poprawia przyczepność zaprawy do podłoża

Ulepsza reologię mieszanki betonowej/zaprawy (dobra urabialność i plastyczność)

Optymalizuje czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej/zaprawy

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne:

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

wytwarzanego w cementowni Kujawy

wytwarzanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4092 cm2/g

3791 cm2/g

Początek czasu wiązania

190 min

246 min 

Koniec czasu wiązania

242 min

306 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach,

badana zgodnie z PN-EN 196-1

18,2 MPa

16,7 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach,

badana zgodnie z PN-EN 196-1

39,4 MPa

39,9 MPa

Gęstość właściwa

2,83 g/m3

2,81 g/m3

Wodożądność

27%

26,3%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,42%

2,90%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,043%

0,064%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,02%

0,85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
 nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie:

Cement przeznaczony jest do:

 • stabilizacji gruntu i podbudowy dróg          
 • wytwarzania betonu zwykłego
 • wytwarzania zapraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych zwykłych
 • wytwarzania zapraw murarskich do murowania ścian nadziemnych oraz betonów na fundamenty ścian budynków w gruntach suchych
 • wytwarzania betonu na wielko- i drobnowymiarowe wyroby
 • prefabrykowane zwykłe, dojrzewające w warunkach naturalnych lub w podwyższonej temperaturze
 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II B-M (V-LL) 32,5 R (pdf, 239.9 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 99.69 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Małogoszcz - nieaktualny (pdf, 728.35 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 14.09.2018 (pdf, 333.71 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 14.09.2018 (pdf, 335.42 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Małogoszcz - archiwum (pdf, 233.59 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 50.92 KB)
 • CEM II B-M (V-LL) 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz za październik 2017 (pdf, 197.81 KB)
 • CEM II B-M (V-LL) 32,5R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy za październik 2017 (pdf, 393.67 KB)