CEM II/B-L 32,5 R

Korzyści z zastosowania produktu

Jest uniwersalny, nadaje się do większości robót budowlanych,

Ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, co obniża koszty wytworzenia zaprawy.

Poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych.

Zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej lub zaprawy.

Ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych.

Pozwala uzyskać jaśniejszy odcień zaprawy, betonu oraz wykonanych z niego elementów.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne:

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5013 cm2/g

Początek czasu wiązania

157 min

Koniec czasu wiązania

201 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

19,1 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

38,7 MPa

Gęstość właściwa

3,01 g/cm3

Wodożądność

26,70%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,59%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,052%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,50%

 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie:

 • do betonu zwykłego klas od C8/10 do C30/37,
 • do zapraw murarskich – ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków,
 • do zapraw tynkarskich – wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,
 • do stabilizacji gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych.
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa CEM II/B-L 32,5 R (pdf, 1.09 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II B-L 32,5 R (pdf, 60.11 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-L 32,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.2 MB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 59.96 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 901.62 KB)