Cement Budowlany

Cement Budowlany

Cement BUDOWLANY – CEM IV/B (V) 32,5 N to cement pucolanowy o klasie wytrzymałości 32,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw, nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia.

Korzyści z zastosowania produktu:

znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement Budowlany znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia.

 

Cechy produktu:

 • znacznie wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • bardzo niskie ciepło hydratacji
 • bardzo niski skurcz
 • duża zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • bardzo korzystna struktura ziarnistości
 • najciemniejsza barwa
 

Zastosowanie:

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C20/35)
 • zaprawy murarskie i tynkarskie w drobnych pracach remontowe
 • stabilizacje gruntu
 • podsypki cementowo-piaskowe
 • chude betony
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Budowlany (pdf, 542.84 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 32,5N (pdf, 52.71 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM IVB(V) 32,5N (pdf, 430.2 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM IV/B(V) 32,5N dla cementowni Małogoszcz sierpień 2020 (pdf, 61.43 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM IV/B(V) 32,5N dla cementowni Małogoszcz lipiec 2020 (pdf, 61.54 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II_B-L 32,5R - ważna do 08.07.2016 (pdf, 1.12 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-L 32,5 R ważna do 17.07.2018 (pdf, 54.88 KB)
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych dla CEM II/B-L 32,5R (pdf, 61.71 KB)
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych dla CEM II/B-L 32,5R - ważna do 1.12.2018 (pdf, 61.71 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II/B-L 32,5R (pdf, 98.08 KB)
 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CEM II/B-L 32,5R - zawieszony z dniem 1.12.2018 (pdf, 98.08 KB)