Cement Budowlany®

 

Wieloskładnikowy cement portlandzki Budowlany® to produkt ogólnego zastosowania, szczególnie polecany do wytwarzania zapraw, podstawowych betonów i stabilizacji gruntów.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:

 

Cement Budowlany® – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-5. Jest to produkt ogólnobudowlany, a jego zastosowanie znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia.

Korzyści z zastosowania cementu budowlanego:

Wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia
Podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania
Zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
Ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, czyli obniża ich koszty wytworzenia
Zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża
Znacznie poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw oraz mieszanek betonowych
Ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
Nadaje się do ogólnych prac remontowo-budowlanych

Cechy cementu budowlanego:
 

 • wydłużony czas wiązania i twardnienia,
 • umiarkowana wytrzymałość wczesna,
 • niskie ciepło hydratacji,
 • niski skurcz,
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego,
 • korzystna struktura rozdrobnienia,
 • uniwersalność.
 

Zastosowanie:
 

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C20/35) ,
 • zaprawy murarskie do ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, działowych,
 • zaprawy tynkarskie wewnętrzne,
 • inne mieszanki dla budownictwa (m.in. do stabilizacji gruntów i podbudów).

Kontakt - Cement workowany

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN-197-5 – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

Warunki stosowania

Cement Budowlany® przy dozowaniu zgodnym z normą PN-EN 206+A1:2016-12 może być stosowany w przypadku klas ekspozycji X0, XC1, XC2, XD1, XS1, XF1, XA1.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Budowlany® objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z KDWU.

Opakowanie

Cement Budowlany® dostępny jest w 22,5-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1260 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu oraz gwarantujące redukcję chromu(VI):

 1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Produkty powiązane

Zrównoważony rozwój Lafarge