Cement Budowlany


Cement BUDOWLANY – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R to cement przeznaczony do prac budowlanych i remontowych, doskonały do murowania i tynkowania oraz stabilizacji gruntu. Wyróżnia się bardzo dobrą plastycznością i urabialnością. Zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża. Dobra urabialności mieszanki betonowej poprawia komfort pracy wykonawców.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

Uniwersalny, idealny do większości prac budowlanych i remontowych
Ogranicza ryzyko wystąpienia białych wykwitów węglanowych
Łatwy w obróbce dzięki wysokiej przyczepności zapraw do podłoża
Idealny do większości prac budowlanych i remontowych
Bardzo dobra urabialność i plastyczność
Optymalna wytrzymałość wczesna
Optymalna formuła oraz skład
Ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego
Jasna barwa gotowej mieszanki, pożądana przy zaprawach murarsko tynkarskich

Cement Budowlany znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia.
 

Cechy produktu:
 

 • bardzo dobra urabialność,
 • idealny do przygotowywania zapraw murarskich i tynkarskich wszystkich klas,
 • pozwala na uzyskanie betonu do klasy C30/37,
 • umiarkowana dynamika przyrostu wytrzymałości,
 • relatywnie wysoka wytrzymałość końcowa wytwarzanych betonów,
 • niski skurcz betonu i zapraw murarsko-tynkarskich,
 • znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych,
 • zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża.
 

Zastosowanie:
 

 • betony klasy wytrzymałości do B20,
 • zaprawy murarskie (np. do murowania bloczków betonowych i keramzytowych, betonu komórkowego, ceramiki, klinkieru, silikatów),
 • zaprawy tynkarskie cementowe i cementowo-wapienne,
 • osadzanie krawężników,
 • podsypki pod kostkę brukową i inne elementy betonowe,
 • chude betony, podłoża pod fundamenty.

Kontakt - Cement workowany

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-5 - CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

Warunki stosowania

Cement Budowlany przy dozowaniu zgodnym z normą PN-EN 206+A1:2016-12 może być stosowany w przypadku klas ekspozycji X0, XC1, XC2, XA1, XA2*, XA3* (* z wyłączeniem przypadku agresji chemicznej wywołanej siarczanami).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Budowlany objęty 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU.

Opakowanie

Cement Budowlany dostępny jest w 22,5-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1260 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu oraz gwarantujące redukcję chromu (VI):

 1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed odpadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Produkty powiązane

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge