Cement Budowlany

Cement Budowlany

Korzyści z zastosowania produktu

Nadaje się do większości prac remontowych

Ogranicza powstawanie wykwitów węglowych

Poprawia komfort pracy wykonawców dzięki dobrej urabialności

Zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4107 cm2/g

Początek czasu wiązania

323 min

Koniec czasu wiązania

470 min

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

24,2 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

40,7 MPa

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,70%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,057%

 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • betony zwykłe od C8/10 - C25/30
 • drobne prace remontowe
 • zaprawy tynkarskie wewnętrzne
 • stabilizacje i podsypki cementowo piaskowe
 • chude betony
 • zaprawy murarskie do ścian nadziemnych
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa Cement Budowlany (pdf, 1.13 MB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-L 32,5 R (pdf, 61.84 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 32,5N (pdf, 52.71 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II B-L 32,5 R (pdf, 60.11 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM IVB(V) 32,5N (pdf, 430.2 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • CEM IV/B(V) 32,5N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 61.03 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy czerwiec 2018 (pdf, 61.89 KB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy za maj 2018 (pdf, 58.15 KB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy za kwiecień 2018 (pdf, 63.96 KB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy za marzec 2018 (pdf, 57.6 KB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy za luty 2018 (pdf, 59.96 KB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy za styczeń 2018 (pdf, 57.58 KB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy za grudzień 2017 (pdf, 391.92 KB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy za listopad 2017 (pdf, 387.19 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II_B-L 32,5R - ważna do 08.07.2016 (pdf, 1.12 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-L 32,5 R ważna do 17.07.2018 (pdf, 54.88 KB)