Cement Budowlany CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

 

Cement Budowlany – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R to cement przeznaczony do większości prac budowlanych i remontowych, doskonały do murowania i tynkowania oraz stabilizacji gruntu.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu


Cement Budowlany – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-5. Jest to produkt ogólnobudowlany, a jego zastosowanie znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia. Wyróżnia się bardzo dobrą plastycznością i urabialnością. Dobra urabialność mieszanki betonowej poprawia komfort pracy wykonawców.

Korzyści z zastosowania cementu Budowlanego

Uniwersalny, idealny do większości prac budowlanych i remontowych
Poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw oraz mieszanek betonowych
Minimalizuje straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża
Ogranicza ryzyko wystąpienia białych wykwitów węglanowych
Optymalny skład oraz wytrzymałość wczesna wydłużają czas zachowania cech reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia
Ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, czyli obniża ich koszty wytworzenia
Zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

Cechy cementu Budowlanego
 

 • wydłużony czas wiązania i twardnienia,
 • umiarkowana dynamika przyrostu wytrzymałości,
 • niskie ciepło hydratacji,
 • niski ślad węglowy,
 • niski skurcz,
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego,
 • jasna barwa gotowej mieszanki, pożądana przy zaprawach murarsko- tynkarskich.
 

Zastosowanie cementu Budowlanego
 

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C20/35),
 • zaprawy murarskie do ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, działowych (np. z bloczków betonowych i keramzytowych, betonu komórkowego, ceramiki, klinkieru, silikatów),
 • zaprawy tynkarskie wewnętrzne (cementowe i cementowo-wapienne),
 • osadzanie krawężników,
 • podsypki pod kostkę brukową,
 • chude betony, podłoża pod fundamenty,
 • inne mieszanki dla budownictwa (m.in. do stabilizacji gruntów i podbudów).

Kontakt - Cement workowany

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-5 – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

Warunki stosowania

Cement Budowlany przy dozowaniu zgodnym z aktualną normą PN-EN 206 + PN-B- 06265 może być stosowany w przypadku klas ekspozycji X0, XC1, XC2, XD1, XS1, XF1, XA1.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement Budowlany objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z KDWU.

Opakowanie

Cement Budowlany dostępny jest w 22,5-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1260 kg.

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania cementu gwarantują zachowanie właściwości użytkowych cementu oraz redukcję chromu(VI):

1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.

3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge