CEM I 42,5 N – SR 3/NA

Cement HSR 42,5 (oznaczenie normowe: CEM I 42,5 N – SR 3/NA) to cement portlandzki klasy 42,5 o normalnej dynamice przyrastania wytrzymałości wczesnej, wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów. Nadaje się do wytwarzania betonów o podwyższonej odporności na agresję chemiczną, także dla betonów stosowanych w budownictwie drogowo-mostowym oraz inżynierii komunikacyjnej.