Budynek wielorodzinny

 
bydynki-wielorodzinne-numeracja-02.png
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

1. Fundamenty

Beton samozagęszczalny - Agilia Fundamenty

Beton na stabilizacje 

Cement workowany Ekspert®

2. Posadzki

Posadzka anhydrytowa - Agilia Sols A

iX CPP20 dedykowany do posadzek

Cement workowany Ekspert®

3. Ściany
5. Schody

Beton konstrukcyjny

6. Stropy i wieńce

Mieszanka samozagęszczalna - Agilia Beton 

Beton lekki / Pianobeton

 

7. Tynki

Cement workowany Standard®

 

9. Ciągi komunikacji pieszej: chodniki, ścieżki, opaska wokół budynku

Beton dekoracyjny - Artevia Decor 

Beton wodoprzepuszczalny - Hydromedia (podbudowa nawierzchni zewnętrznych)

Beton na stabilizacje

Cement workowany Ekspert®

 

10. Place zabaw

Beton dekoracyjny - Artevia Kolor (pozioma)

Beton wodoprzepuszczalny - Hydromedia (podbudowa nawierzchni zewnętrznych)

 

 

 

 

 

11. Parkingi zewnętrzne

Beton wodoprzepuszczalny - Hydromedia™ (podbudowa nawierzchni zewnętrznych)

Cement workowany Specjal®

Cement workowany Ekspert®

Cement workowany Standard®