Technologia w budownictwie


Poza jakością w budownictwie liczy się osiąganie jak najlepszych efektów najniższym możliwym kosztem. Dlatego Lafarge oferuje rozwiązania, które skracają i upraszczają procesy budowlane, pozwalając wykorzystać okna pogodowe i angażując jak najmniej siły roboczej. Innowacyjność to również zmniejszenie poziomu hałasu, stosowanie produktów nadających się do recyklingu i powstających z recyklingowanych materiałów, a także ograniczenie logistyki i transportu do minimum.

10 rezultat(y)

Lafarge i Globtank gotowe do stworzenia pierwszego na świecie zbiornika betonowego na wodę pitną w technologii wydruku 3D. Poznaj szczegóły!