Technologia w budownictwie


Poza jakością w budownictwie liczy się osiąganie jak najlepszych efektów najniższym możliwym kosztem. Dlatego Lafarge oferuje rozwiązania, które skracają i upraszczają procesy budowlane, pozwalając wykorzystać okna pogodowe i angażując jak najmniej siły roboczej. Innowacyjność to również zmniejszenie poziomu hałasu, stosowanie produktów nadających się do recyklingu i powstających z recyklingowanych materiałów, a także ograniczenie logistyki i transportu do minimum.

12 rezultat(y)

Do produkcji materiałów budowlanych zużywamy zasoby naturalne naszej planety i wykorzystujemy energię. Zagrożenie przeludnieniem oraz efekt globalizacji stają się wyzwaniem dla nas wszystkich.

Beton jest drugim po wodzie, najczęściej używanym materiałem w budownictwie. Jego zrównoważona produkcja ma olbrzymi wpływ na zieloną transformację i dekarbonizację branży.

Lafarge i Globtank gotowe do stworzenia pierwszego na świecie zbiornika betonowego na wodę pitną w technologii wydruku 3D. Poznaj szczegóły!

Czy naprawdę tylko cement CEM III jest jedynym odpowiednim cementem do wykonywania szczelnych obiektów budowlanych oraz fundamentów skrzyniowych w technologii białej wanny?

AIRIUM™ zostało wprowadzone na rynek zaledwie miesiąc temu, a już możemy pochwalić się pierwszą udaną realizacją!
„Firmy z krótkimi łańcuchami dostaw nie odczuwają zamknięcia granic, nie mrożą kapitału i dzięki temu utrzymują płynność finansową. Firmy, które myślą, że przeczekają i wrócą do starego, mogą się rozczarować”