Ekologia


Niekorzystne zmiany klimatyczne w dużym stopniu spowodowane są emisją CO2 do atmosfery. Choć oczywiście największym emitentem dwutlenku węgla jest przemysł, to jednak budynki w całym cyklu swojego życia odpowiadają aż za 40% CO2 w atmosferze. 10% z tego stanowią materiały budowlane. Stosując nowe technologie i modernizując produkcję, Lafarge dąży do redukcji CO2 w atmosferze nawet do zera.

16 rezultat(y)

Do produkcji materiałów budowlanych zużywamy zasoby naturalne naszej planety i wykorzystujemy energię. Zagrożenie przeludnieniem oraz efekt globalizacji stają się wyzwaniem dla nas wszystkich.

Produkty EPS Izolbet zostały wpisane na listę ZUM (zielone urządzenia i materiały), która pomaga wnioskodawcom programu Czyste Powietrze w wyborze materiałów spełniających odpowiednie kryteria techniczne.

Obecnie sektor budowlany odpowiada aż za 38 proc. emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. To bardzo dużo, dlatego ograniczenie emisji w tym dziale gospodarki stanowi jeden z ośmiu priorytetów strategii europejskiego Zielonego Ładu.

Beton jest drugim po wodzie, najczęściej używanym materiałem w budownictwie. Jego zrównoważona produkcja ma olbrzymi wpływ na zieloną transformację i dekarbonizację branży.

Setka miast, w których zamieszkuje 12 proc. mieszkańców Europy, uczestniczy w misji Unii Europejskiej na rzecz inicjatywy Neutralne Klimatycznie i Inteligentne Miasta do 2030 r.

„Eco Mural” - to konkurs na autorski projekt muralu, którego celem jest przedstawienie w kreatywny i prosty sposób działań Lafarge i Geocycle w Polsce na rzecz dekarbonizacji budownictwa.

Dzięki wartej ponad 100 mln euro modernizacji Cementowni Małogoszcz w Polsce będziemy produkować jeden z najbardziej ekologicznych cementów w Grupie LafargeHolcim.
Można powiedzieć, że jesteśmy oczko wyżej od zwykłych spalarni, bo odzyskujemy ciepło, a popioły i żużel w piecu cementowym stają się częścią mieszanki surowcowej wypalanego klinkieru